Változás az elektronikus szolgáltatások forgalmi adózásában

Nemrégiben elfogadott új szabályok alapján 2015 január 1-től megváltozik a teljesítés helye a magánszemélyek által igénybe vett (B2C) elektronikus szolgáltatások esetén az Európai Unióban. A szabályozás kiterjed az interneten keresztül igénybevett elektronikus szolgáltatásokra (pl. felhő), a rádió valamint televízió műsorsugárzásra.

A fentiek alapján áfa fizetési kötelezettség – az eddigi szabályozással ellentétben – abban a tagállamban keletkezik, ahol a megrendelő magánszemély az elektronikus szolgáltatást igénybe veszi. Jelenleg a B2C elektronikus szolgáltatások esetén az áfa fizetési kötelezettséget a szolgáltató székhelye határozza meg, amely előnyös adótervezési lehetőséget biztosít a szolgáltatásnyújtók számára. A cégek jellemzően alacsony forgalmi adó kulcsot alkalmazó országokból nyújtják az elektronikus szolgáltatásaikat ezzel egyébként nem mellesleg megkurtítva más országok áfa bevételét.

Igazi jelentősége a változásnak abban rejlik, hogy megszüntet egy versenyhátrányt azzal, hogy az Európai Unióban letelepedett vállalatoknak az Unión kívülre nyújtott elektronikus szolgáltatásaik esetében nem kell majd forgalmi adót felszámítaniuk. Mivel a jelenlegi szabályok szerint az áfát a szolgáltató székhelye szerinti kulccsal kell felszámítani, ezért az Unión kívülre nyújtott szolgáltatások is áfa kötelesek, amit értelemszerűen a magánszemély fizet. Továbbá az EU-n kívüli országokból az EU-ba nyújtott e-szolgáltatásokat ugyanúgy terheli majd áfa mintha azt a tagállamok valamelyikéből nyújtanák.

Ezzel nem csak a jelenlegi európai szolgáltatások versenyképessége nő majd, hanem az EU vonzóbbá, vagy legalábbis B2C áfa szempontjából más EU-n kívüli országokkal egyenrangú letelepedési helyszínné válik a szolgáltatók számára, ami további adóbevételeket jelenthet például társasági adó formájában.

Az áfa alany gazdasági társaságok részére (B2B) EU-n kívülről nyújtott elektronikus szolgáltatások esetén a szabályozás változatlan marad, tehát a forgalmi adót a szolgáltatás igénybevevőjének székhelye határozza meg, és az áfát ő is fizeti a fordított áfa fizetés szabályai szerint.

Az új szabály alkalmazását egy website segíti majd elő, amin keresztül a nem EU és EU tagállamokban letelepedett vállalatok egyaránt beküldhetik az elektronikus szolgáltatásokhoz kapcsolódó adóbevallásukat. Ez az új megoldás a tagállamoknak ad majd egy kis informatikai integrációs feladatot, amit 2014-ben el kell végezniük.

dr. Rövid Levente

ügyvéd
Tel.:    +36 1 799 2000Kategóriák:Adójog

Címkék:, , , , ,