2018. május 25-étől kell alkalmazni az EU új adatvédelmi rendeletét!

EuropeanFlags_webAz Európai Unió Hivatalos Lapjában ma kihirdették az EU Általános Adatvédelmi Rendeletét (GDPR), amelynek száma így 2016/679/EU rendelet lett. A Rendelet a kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba, ez azonban csak formai hatályba lépés, a Rendeletet ténylegesen 2018. május 25-től kell alkalmazni, ez tehát a tényleges hatályba lépés napja. Ez egy pénteki nap lesz, amelyig mától számítva 751 nap áll rendelkezésre a személyes adatokat kezelő vállalatok és egyéb szervezetek részére arra, hogy megfeleljenek az új egységes európai uniós adatvédelmi szabályoknak.

Természetesen a tagállamoknak, így Magyarországnak is lesz feladata, hiszen a Rendelet tagállamokban fennálló közvetlen hatályából fakadóan módosítani kell az Infotv.-t, illetve adott esetben más olyan törvényeket is, amelyek olyan előírásokat tartalmaznak, amelyeket már a Rendelet fog szabályozni. Ideális esetben 2018. május 25-én olyan jogszabályi környezetnek kellene fennállnia, amelyben nincsenek átfedések, párhuzamosságok, azaz a magyar (és más tagállami) jogszabályok már csak olyan kérdéseket szabályoznak, amelyeket a Rendelet nem érint, illetve részletszabályokat tartalmaznak majd a Rendelet előírásaihoz képest. Az elkövetkezendő két évben tehát nem csak a Rendelet már ismert előírásainak való megfelelésre kell felkészülni, hanem arra is, hogy a számos kisebb és nagyobb változás fog történni a hazai részletszabályokban is.

A Rendelet teljes címe a következő: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

A Rendelet különböző nyelvi verziói az EUR-lex honlapján ezen a linken érhetőek el. Magyarul HTML-ben itt, PDF-ben itt érhető el. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában a L 119 szám (59. évfolyam) első oldalától olvasható.

A Rendelet legfontosabb előírásait és a várható változásokat részletesen bemutattuk korábbi bejegyzésünkben.

dr. Halász Bálint, ügyvéd
Knight Bird & Bird Iroda
balint.halasz@twobirds.com
+36 1 799 2000Categories: Adatvédelem

Tags: , , , , , ,

2 replies

Trackbacks

  1. Hangfelvételek jogszerű készítése és felhasználása – Twobirdsideas.hu – a Bird & Bird jogi blogja
  2. Összefoglaló a NAIH adatvédelmi felelősök számára tartott konferenciájáról – Twobirdsideas.hu – a Bird & Bird jogi blogja
Cookie consent
We use analytics cookies to help us understand if our website is working well and to learn what content is most useful to visitors. We also use some cookies which are essential to make our website work. You can accept or reject our analytic cookies (including the collection of associated data) and change your mind at any time. Find out more in our Cookie Notice.