A bevásárlóközpontok üzletei számára olcsóbb a munkaerő?

A Kúria a közelmúltban szakított a korábbi joggyakorlattal, amikor kimondta, hogy a fővárosi bevásárlóközpontban található ruházati üzlet vasárnap rendeltetése folytán működő munkáltatónak minősül, így az ilyen üzletben dolgozó munkavállalókat a rendes munkabéren felül vasárnapi pótlék nem illeti meg.

People-walking-floor-reflection_web_jpg

A vonatkozó bírósági ügy (BH2013.225) szerint egy budapesti bevásárlóközpontban található ruházati üzlet mint felperes kérte a bíróságtól a munkaügyi hatóság mint alperes munkaügyi bírságot kiszabó közigazgatási határozatának hatályon kívül helyezését. Az üzlettel szemben azért került sor bírság kiszabására, mert az több munkavállalót vasárnap rendes munkaidőben foglalkoztatott és részükre nem fizetett vasárnapi pótlékot. A bíróság a közigazgatási határozatot hatályon kívül helyezte és kimondta, hogy az üzlet jogszerűen járt el, mivel az vasárnap rendeltetése folytán működő munkáltatónak minősül, így nem terheli 50 százalékos mértékű vasárnapi pótlék-fizetési kötelezettség.

A Kúria álláspontja szerint az elmúlt évek során a vásárlási szokások lényegesen átalakultak és a társadalmi igények jelentősen megváltoztak, melyet nem lehet értékelés nélkül hagyni. Ennek megfelelően a Kúria a döntésében figyelembe vette, hogy jelentős társadalmi igény alakult ki a bevásárlóközpontokban a vasárnapi vásárlásra, melyet a felperes által készített forgalmi kimutatás is igazolt, hiszen eszerint a felperes a legerősebb forgalmat épp a vasárnapi napokon realizálja.

A bíróság ezzel szemben nem találta elfogadhatónak az alperes álláspontját. A munkaügyi hatóság a perben azzal érvelt, hogy a felperesi üzlet ruházati üzlet, így a profilja miatt a vasárnapi nyitva tartásra nincs nélkülözhetetlen igény, szemben például egy élelmiszerüzlettel, vagy egy kávézóval. Továbbá a hatóság szerint ruházati termékek forgalmazására, illetve vásárlására nem a vasárnaphoz közvetlenül kapcsolódó társadalmi szokásból eredő igény alapján kerül sor.

Megjegyzendő, hogy a bíróság az ügyben a régi Munka Törvénykönyvének vonatkozó rendelkezéseit alkalmazta, mindazonáltal az új Munka Törvénykönyvének vonatkozó rendelkezései lényegében megegyeznek a korábbi szabályozással, így a Kúria ítéletéből alappal vonható le következtetés a jövőben irányadó joggyakorlatra is. Azonban további közgazdasági, illetve üzletpolitikai szempontok fogják befolyásolni azt, hogy a bevásárlóközpontok üzletei milyen döntést hoznak a munkavállalóik bérezésének megváltoztatása tekintetében, ugyanis a jogszabály továbbra sem tiltja vasárnapi pótlék fizetését.

dr. Tarján Zoltán
ügyvéd
zoltan.tarjan@twobirds.com
Tel.: +36 1 799 2000
Knight Bird & Bird IrodaCategories: Munkajog

Tags: , , , ,