Figyelem – újabb kéretlen díjfizetési felhívás

Egy magyar cég hivatalosnak tűnő levélben 24.000 forintos díjat kér be azért, hogy a címzettet feltüntesse egy adatbázisban. A felületes olvasó számára a levél úgy tűnhet, mintha a levél valamilyen hivatalos forrásból származna, és díj megfizetése valamilyen hivatalos eljárással összefüggő kötelezettség lenne. Ez természetesen nem igaz.

A levél, amelyet a napokban számos magyar cég megkapott, így néz ki:

Keretlen dijfizetesi felhivas

A levél hátoldalán olvasható a feladó kisbetűs ÁSZF-je, amelyből kiderül, hogy a szolgáltatás nem más, mint pusztán egy hirdetési lehetőség megrendelése. Az online sajtóban számos hír jelent meg a levéllel kapcsolatban, mi a magunk részéről azt javasoljuk ügyfeleink részére, hogy az ilyen és hasonló díjbekérőket kellő fenntartásokkal kezeljék, olvassák át és még véletlenül se tegyék be automatikusan az utalandó számlák közé.

Sajnos nem először találkozunk ilyen kéretlen díjbekérőkkel. Jó néhány éve vannak olyan vállalkozások, amelyek kéretlen befizetési felhívásokat küldenek iparjogvédelmi oltalmak jogosultjainak, amelyek az oltalom megszerzésével, fenntartásával, illetve megújításával kapcsolatos számlának tűnnek. E vállalkozások valójában egy, az oltalom szempontjából teljesen irreleváns adatbázisba való bekerülést ajánlanak a befizetett összegért, amelynek semmi köze sincs az adott védjegy, formatervezési minta vagy egyéb oltalmi forma bejelentéséhez vagy megújításához. Az ilyen levelek általában azt követően érkeznek, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SzTNH), illetve a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM/OAMI) egy védjegybejelentést meghirdetett, de ugyanez előfordul szabadalmi bejelentések meghirdetése esetén is.

Az ilyen levelekben felkínált adatközlési szolgáltatás, illetve a megjelölt összeg befizetése azonban a hivatalok előtt folyó eljárásokra, valamint a megszerzett jogokra semmilyen befolyással nincs, és abból semmiféle jog nem származik, illetve a befizetés elmulasztása sem jár semmiféle hátránnyal. Ennek fordítottja azonban, azaz ha  a címzett a felhívásban foglalt összeget fizeti meg a valójában fizetendő igazgatási szolgáltatási díj vagy hasonló díj helyett, jelentős kockázattal jár, hiszen adott esetben a bejelentés akár elutasításra is kerülhet, nem is beszélve a tévesen befizetett összeg visszakövetelésének nehézségeiről.

Mi az ügyfeleinket minden esetben részletesen tájékoztatjuk arról, hogy mekkora összeget, milyen számlára és mikori határidővel kell megfizetni és felhívjuk figyelmüket arra, hogy csak az általunk küldött fizetési információkat továbbítsák a pénzügyi osztályuk részére és kizárólag ezen információk alapján teljesítsenek kifizetést. Ezért azt javasoljuk, hogy minden, harmadik féltől érkezett fizetési felszólítást vagy számlát, érkezzen az akár postán, faxon vagy e-mailben, kezeljenek fokozott óvatossággal.

További információ a kéretlen díjfizetési felhívásokról:

http://www.sztnh.gov.hu/hirek/2011/hirek_201107011323_1.html

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/misleading-invoices

http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html

http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/warning.html

dr. Halász Bálint
balint.halasz@twobirds.com
@balinthalasz
+36 1 799 2000Categories: IP, Polgári jog, Társasági jog

Tags: , ,