A Bird & Bird adatvédelmi képzése – 2017. április-május

2018. május 25-étől lesz alkalmazandó az EU új Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR). Az ennek való megfelelés komoly kihívás, de egyben óriási lehetőség is az európai és így magyar vállalkozások és egyéb szervezetek számára.  A megfelelés szempontjából kulcsfontosságú a felkészülés időben való megkezdése. Ebben nyújt segítséget képzésünk, amelyet úgy állítottuk össze, hogy részletes, érthető és gyakorlati tanácsokat adjuk a megfelelés szempontjából legfontosabb teendőkről.

Tematika

A képzés során az alábbi kérdésekről lesz szó:

1. alkalom – 2017. április 25. (kedd)

 • Új fogalmak: a profilalkotás és az álnevesítés új szabályai.
 • Új alapelvek: az elszámoltathatóság alapelvének való praktikus megfelelés.
 • Átalakuló adatkezelési jogalapok. A hozzájárulás szigorodó feltételei, a jogos érdek térnyerése.
 • Az érintettek jogaival kapcsolatos változások. Az előzetes tájékoztatás megadásának kihívásai. Elfeledtetéshez való jog és az adathordozhatóság joga.

2. alkalom – 2017. május 2. (kedd)

 • Az adatkezelők, adatfeldolgozók kötelezettségeivel kapcsolatos változások. Az adatvédelmi tisztviselő választásának szabályai; a hatásvizsgálat elvégzésének praktikus szempontjai; az adatvédelmi incidens nyilvántartásának, bejelentésének menete; az adatkezelések belső nyilvántartásának kialakítása.
 • Adatfeldolgozói szerződések módosuló szabályai. A szerződés kötelező tartalmi elemei, illetve a további adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó előírások.
 • A személyes adatok külföldre (EGT-n kívülre) történő továbbításának átalakuló rendszere. Új lehetőségek: magatartási kódexek, tanúsítási mechanizmusok.

3. alkalom – 2017. május 9. (kedd)

 • Megfelelő szintű adatbiztonság biztosításának kérdései. Titkosítás, tanúsítás, szabványoknak megfelelés.
 • Adatvédelmi hatóságok eljárásrendjének új szabályai. Fő felügyeleti hatóság megállapításának kérdései, a felügyeleti hatóságok együttműködése.
 • A felügyeleti hatóságok által alkalmazható szankciók. A bírságolás szempontjai, a bírságok mértéke.
 • Az újonnan megalakuló Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) szerepe, feladatai, jogkörei.
 • Az adatkezelők és adatfeldolgozók átalakuló felelőssége.
 • A GDPR megfelelési projekt megtervezésénél figyelembe veendő legfontosabb szempontok.

Időbeosztás

8:50 – 9:20       Regisztráció
9:20 – 12:10     Képzés
12:10 – 13:00   Kérdések és válaszok

Helyszín

A Bird & Bird budapesti irodája: 1054 Budapest, Szabadság tér 14. (térkép)

A képzés díja

15.000,- Ft + ÁFA/fő/alkalom. A három alkalom összesen 40.000,- Ft + ÁFA/fő.

Jelentkezési határidő

2017. április 18. (kedd)

Előadók

A képzést dr. Halász Bálint és dr. Tarján Zoltán, a Bird & Bird budapesti irodájának tagjai tartják. Bálint és Zoltán mindketten évek óta foglalkoznak adatvédelemmel, és jelentős tapasztalattal rendelkeznek megfelelési projektekkel kapcsolatban.
Dr. Halász Bálint, ügyvéd – a jogi tanulmányait megelőzően középfokú számítástechnikai szoftver-üzemeltető, majd felsőfokú számítástechnikai programozó képesítést szerzett. Több mint tíz éves tapasztalattal rendelkezik infokommunikációs, információtechnológiai, adatvédelmi, valamint szellemi alkotásokkal kapcsolatos ügyekben. Bálint rendszeresen publikál szellemi tulajdonjogot érintő, valamint adatvédelmi témákban, többek között az Infokommunikáció és Jog c. folyóiratban, valamint elismert magyar és angol nyelvű lapokban, internetes portálokon és blogokon. Tagja többek között a Szerzői Jogi Szakértő Testületnek és a Licensing Executive Society-nek (LES). Magyarul, angolul és németül beszél.
 

Dr. Tarján Zoltán, ügyvéd – a jogi diplomájának megszerzését követően a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Továbbképző Intézetének európa-jogi szakjogász képzésén vett részt, majd egy évig a Queen Mary, University of London „LLM in Computer and Communications Law” kurzusán többek között adatvédelmi jogot, IT jogot és hírközlési jogot hallgatott. Zoltán több mint tíz éves tapasztalttal rendelkezik adatvédelmi, hírközlési jogi és munkajogi ügyekben. Zoltán rendszeresen ad elő adatvédelmi és munkajogi témákban különböző ügyfél szemináriumokon, workshopokon. Magyarul és angolul beszél.

 

Fizetési és részvételi feltételek

A képzés nyújtója Knight Bird & Bird Iroda. A jelentkezéseket követően a képzés díjáról díjbekérőt állítunk ki, amelyet e-mailen küldünk ki a jelentkezés során megadott e-mail címre. A díj beérkezését követően állítjuk ki az előlegszámlát, amelyet e-mailen küldünk meg, majd a képzés alkalmával adjuk át a végszámlát. A jelentkezés személyre szól, azt csak ugyanazon szervezeten belül lehet átruházni másik személyre. A részvételt lemondani legkésőbb az (első) alkalom előtt öt munkanappal lehet, e-mailen, faxon vagy írásban. Ebben az esetben a már esetlegesen megfizetett részvételi díj egészét visszatérítjük. Egyéb esetben a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni.  A rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet, amelyeket a későbbiekben hasonló rendezvények népszerűsítésére felhasználhatunk.

Jelentkezés

A jelentkezéseket az alábbi módokon fogadjuk:

További információ

A kérdéseket az alábbi elérhetőségeinken fogadjuk:

A meghívó PDF formátumban innen letölthető.
 

Cookie consent
We use analytics cookies to help us understand if our website is working well and to learn what content is most useful to visitors. We also use some cookies which are essential to make our website work. You can accept or reject our analytic cookies (including the collection of associated data) and change your mind at any time. Find out more in our Cookie Notice.