A HoReCa ágazati vizsgálat konklúziói

Konzultációra bocsátotta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a 2020-ban az alkoholos és alkoholmentes italtermékek magyarországi vendéglátóipari egységekben történő forgalmazásának piacán indított ágazati vizsgálatát lezáró jelentésének tervezetét (Jelentés Tervezet). A piaci szereplőknek 30 napjuk van észrevételeik megtételére.  

Az ágazati vizsgálatban a GVH részletesen elemezte az italbeszerzésekhez kapcsolódó üzleti gyakorlatokat, piaci körülményeket és sajátosságokat, valamint a fogyasztók preferenciáit és az Európai Unió többi tagállamának ágazati tapasztalatait. A Jelentés Tervezet javaslatokat fogalmaz meg az ágazati szereplők számára, illetve jogszabályi könnyítést is javasolt a HoReCa szektor védelme érdekében.

A Jelentés Tervezet megállapításai:

(i) Piac szerkezete és működése

A legtöbb italkategóriában a forgalmazott termékek köre két nagyobb csoportra osztható. Egyrészt, a multinacionális nagyvállalatok jól ismert termékei, amelyekre megbízhatóságuk és népszerűségük miatt építenek a vendéglátóhelyek, másrészt az új ízeket, különleges italokat felvonultató kisüzemi és kézműves gyártók termékei.

(ii) Piacra lépési  nehézségek – intenzív verseny 

A GVH megállapítása szerint az italtermékek magyarországi HoReCa piaca telített, az új belépőknek olyan termékekkel kell felvenniük a versenyt, amelyek nagy márkaismertséggel rendelkeznek és ebből adódóan a fogyasztók preferálják őket. A legjelentősebb konkurenciával az ásványvizek, a szénsavas és a szénsavmentes üdítőitalok kategóriájában kell szembenézniük a frissen belépő vállalkozásoknak.

(iii) Fogyasztói preferenciák – nem az italkínálat alapján választanak HoReCa egységet

A GVH szerint a fogyasztók általában elégedettek az italtermékek választékával kapcsolatban, sőt bővülő választékot érzékelnek. Bizonyos italkategóriák esetén magasabb a fogyasztók márkahűsége, de az ritka, hogy egy HoReCa egységet kizárólag azért választanak a fogyasztók, mert ott az adott italmárka kapható, vagy hogy elpártoljanak egy egységtől, mert az nem kínálja az adott italmárkát. A fogyasztók ismerik és kedvelik az általánosan kínált márkákat, de nyitottak az újdonságokra.

(iv) Italkínálat és ital beszerzési gyakorlatok – alacsony fogyasztói árak

A Jelentés Tervezet szerint alacsony fogyasztói árakat eredményezhet az a széles körben elterjedt piaci gyakorlat, amikor a nagy italforgalmazók támogatásokban részesítik a velük hosszú távra vagy nagy italmennyiségre szerződő vendéglátóhelyeket. A GVH szerint szükséges, hogy az ilyen kedvezményekért cserébe lefektetett kötelezettségek ne gátolják a piaci versenyt.

A Jelentés Tervezet javaslatai:

I. A Kereskedelmi törvény (Ker. tv) rendelkezéseinek átmeneti felfüggesztése

(i) Ker. tv. 7/B. § (2) bekezdés

A GVH javaslat alapját a Ker. tv. módosításának gyakorlatban történő átültetése, valamint az egyes fogyasztói rétegek preferenciái és a HoReCa egységek italkínálatával való elégedettségük képezte.

Javaslat: a GVH javasolja a jogalkotó számára, hogy a HoReCa egységek megsegítése és a verseny fenntartása érdekében a veszélyhelyzet végéig felfüggesztésre kerüljön a Ker. tv. azon szabálya, miszerint italkategóriánként legalább két gyártó termékét kötelesek tartani a HoReCa egységek.

(ii) Ker. tv. 7/B. § (1) bekezdés

A GVH szerint a korábban elterjedt kizárólagos termékértékesítési szerződések száma visszaszorulóban van a HoReCa szektorban, amely alkalmas arra, hogy elősegítse a kisebb italforgalmazók piacra lépését.

Javaslat: a GVH javasolja a piaci szereplők számára, hogy italbeszerzési megállapodásaikban ügyeljenek a nagykereskedők és a vendéglátóhelyek árazási szabadságának biztosítására, valamint kerüljék az olyan megállapodások megkötését, amelyek ahhoz vezethetnek, hogy az adott italkategórián belül egy vendéglátóhely összes beszerzése lekötésre kerül.

II. A kézműves üdítőitaloknak a kisüzemi sörökéhez hasonló állami támogatása

A fogyasztói piackutatás alapján a magyar fogyasztók elégedettek a vendéglátóhelyek italkínálatával, ugyanakkor az üdítőitalokkal és a gyümölcslevekkel kapcsolatban szélesebb választékot preferálnának. A sörtermékek esetében látszik, hogy a HoReCa szektorban elérhető kisüzemi sörök és egyéb sörkülönlegességek palettája szélesedett, részben az állami intézkedések és a szakmai érdekképviseletek támogatásának eredményeként.

Javaslat: a GVH javasolja a jogalkotó számára a kisüzemi sörökhöz hasonlóan más italkategóriák – így pl. gyümölcslevek és egyéb üdítőitalok esetén – is adócsökkentés vagy más támogatási rendszer kidolgozását a kisebb, kézműves (főként hazai) szereplők megsegítésére.

III. Fokozott versenyjogi megfelelés az információ áramlás tekintetében

A GVH az italforgalmazó vállalkozások és a nagykereskedők között történő információáramlás kapcsán felhívja a figyelmet, hogy esetenként nem csupán az adott forgalmazó saját termékeihez kapcsolódóan kerül sor adatszolgáltatások előírására, hanem egy adott HoReCa egység vagy nagykereskedő teljes forgalmára, tehát versenytársi adatokra vonatkozóan is.

Javaslat: a GVH felhívja a piaci szereplők figyelmét, hogy fordítsanak fokozott figyelmet az adatok gyűjtése, megosztása és felhasználása során a versenyszabályok betartására. Tehát a nagykereskedőkön keresztül ne kerüljenek olyan információk birtokába az egyes forgalmazók, amelyek növelhetik a piaci transzparenciát, ezen keresztül pedig torzíthatják a szabad versenyt.

Szerző:

dr. Kutai Gábor
szenior ügyvéd
gabor.kutai@twobirds.comCategories: Versenyjog

Tags: , , , ,