A HoReCa ágazati vizsgálat konklúziói

Konzultációra bocsátotta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a 2020-ban az alkoholos és alkoholmentes italtermékek magyarországi vendéglátóipari egységekben történő forgalmazásának piacán indított ágazati vizsgálatát lezáró jelentésének tervezetét (Jelentés Tervezet). A piaci szereplőknek 30 napjuk van észrevételeik megtételére.  

Az ágazati vizsgálatban a GVH részletesen elemezte az italbeszerzésekhez kapcsolódó üzleti gyakorlatokat, piaci körülményeket és sajátosságokat, valamint a fogyasztók preferenciáit és az Európai Unió többi tagállamának ágazati tapasztalatait. A Jelentés Tervezet javaslatokat fogalmaz meg az ágazati szereplők számára, illetve jogszabályi könnyítést is javasolt a HoReCa szektor védelme érdekében.

A Jelentés Tervezet megállapításai:

(i) Piac szerkezete és működése

A legtöbb italkategóriában a forgalmazott termékek köre két nagyobb csoportra osztható. Egyrészt, a multinacionális nagyvállalatok jól ismert termékei, amelyekre megbízhatóságuk és népszerűségük miatt építenek a vendéglátóhelyek, másrészt az új ízeket, különleges italokat felvonultató kisüzemi és kézműves gyártók termékei.

(ii) Piacra lépési  nehézségek – intenzív verseny 

A GVH megállapítása szerint az italtermékek magyarországi HoReCa piaca telített, az új belépőknek olyan termékekkel kell felvenniük a versenyt, amelyek nagy márkaismertséggel rendelkeznek és ebből adódóan a fogyasztók preferálják őket. A legjelentősebb konkurenciával az ásványvizek, a szénsavas és a szénsavmentes üdítőitalok kategóriájában kell szembenézniük a frissen belépő vállalkozásoknak.

(iii) Fogyasztói preferenciák – nem az italkínálat alapján választanak HoReCa egységet

A GVH szerint a fogyasztók általában elégedettek az italtermékek választékával kapcsolatban, sőt bővülő választékot érzékelnek. Bizonyos italkategóriák esetén magasabb a fogyasztók márkahűsége, de az ritka, hogy egy HoReCa egységet kizárólag azért választanak a fogyasztók, mert ott az adott italmárka kapható, vagy hogy elpártoljanak egy egységtől, mert az nem kínálja az adott italmárkát. A fogyasztók ismerik és kedvelik az általánosan kínált márkákat, de nyitottak az újdonságokra.

(iv) Italkínálat és ital beszerzési gyakorlatok – alacsony fogyasztói árak

A Jelentés Tervezet szerint alacsony fogyasztói árakat eredményezhet az a széles körben elterjedt piaci gyakorlat, amikor a nagy italforgalmazók támogatásokban részesítik a velük hosszú távra vagy nagy italmennyiségre szerződő vendéglátóhelyeket. A GVH szerint szükséges, hogy az ilyen kedvezményekért cserébe lefektetett kötelezettségek ne gátolják a piaci versenyt.

A Jelentés Tervezet javaslatai:

I. A Kereskedelmi törvény (Ker. tv) rendelkezéseinek átmeneti felfüggesztése

(i) Ker. tv. 7/B. § (2) bekezdés

A GVH javaslat alapját a Ker. tv. módosításának gyakorlatban történő átültetése, valamint az egyes fogyasztói rétegek preferenciái és a HoReCa egységek italkínálatával való elégedettségük képezte.

Javaslat: a GVH javasolja a jogalkotó számára, hogy a HoReCa egységek megsegítése és a verseny fenntartása érdekében a veszélyhelyzet végéig felfüggesztésre kerüljön a Ker. tv. azon szabálya, miszerint italkategóriánként legalább két gyártó termékét kötelesek tartani a HoReCa egységek.

(ii) Ker. tv. 7/B. § (1) bekezdés

A GVH szerint a korábban elterjedt kizárólagos termékértékesítési szerződések száma visszaszorulóban van a HoReCa szektorban, amely alkalmas arra, hogy elősegítse a kisebb italforgalmazók piacra lépését.

Javaslat: a GVH javasolja a piaci szereplők számára, hogy italbeszerzési megállapodásaikban ügyeljenek a nagykereskedők és a vendéglátóhelyek árazási szabadságának biztosítására, valamint kerüljék az olyan megállapodások megkötését, amelyek ahhoz vezethetnek, hogy az adott italkategórián belül egy vendéglátóhely összes beszerzése lekötésre kerül.

II. A kézműves üdítőitaloknak a kisüzemi sörökéhez hasonló állami támogatása

A fogyasztói piackutatás alapján a magyar fogyasztók elégedettek a vendéglátóhelyek italkínálatával, ugyanakkor az üdítőitalokkal és a gyümölcslevekkel kapcsolatban szélesebb választékot preferálnának. A sörtermékek esetében látszik, hogy a HoReCa szektorban elérhető kisüzemi sörök és egyéb sörkülönlegességek palettája szélesedett, részben az állami intézkedések és a szakmai érdekképviseletek támogatásának eredményeként.

Javaslat: a GVH javasolja a jogalkotó számára a kisüzemi sörökhöz hasonlóan más italkategóriák – így pl. gyümölcslevek és egyéb üdítőitalok esetén – is adócsökkentés vagy más támogatási rendszer kidolgozását a kisebb, kézműves (főként hazai) szereplők megsegítésére.

III. Fokozott versenyjogi megfelelés az információ áramlás tekintetében

A GVH az italforgalmazó vállalkozások és a nagykereskedők között történő információáramlás kapcsán felhívja a figyelmet, hogy esetenként nem csupán az adott forgalmazó saját termékeihez kapcsolódóan kerül sor adatszolgáltatások előírására, hanem egy adott HoReCa egység vagy nagykereskedő teljes forgalmára, tehát versenytársi adatokra vonatkozóan is.

Javaslat: a GVH felhívja a piaci szereplők figyelmét, hogy fordítsanak fokozott figyelmet az adatok gyűjtése, megosztása és felhasználása során a versenyszabályok betartására. Tehát a nagykereskedőkön keresztül ne kerüljenek olyan információk birtokába az egyes forgalmazók, amelyek növelhetik a piaci transzparenciát, ezen keresztül pedig torzíthatják a szabad versenyt.

Szerző:

dr. Kutai Gábor
szenior ügyvéd
gabor.kutai@twobirds.comCategories: Versenyjog

Tags: , , , ,

Cookie consent
We use analytics cookies to help us understand if our website is working well and to learn what content is most useful to visitors. We also use some cookies which are essential to make our website work. You can accept or reject our analytic cookies (including the collection of associated data) and change your mind at any time. Find out more in our Cookie Notice.