Jelentkezés a Bird & Bird adatvédelmi képzésére – 2017. április-május

Ezúton jelentkezem a Bird & Bird GDPR képzésére:


* Amennyiben ugyanazon szervezettől több résztvevőt kíván regisztrálni, akkor kérjük, hogy minden résztvevő nevét a “Résztvevő(k) neve(i)” mezőben tüntesse fel.

Fizetési és részvételi feltételek

A képzés nyújtója Knight Bird & Bird Iroda. A jelentkezéseket követően a képzés díjáról díjbekérőt állítunk ki, amelyet e-mailen küldünk ki a jelentkezés során megadott e-mail címre. A díj beérkezését követően állítjuk ki az előlegszámlát, amelyet e-mailen küldünk meg, majd a képzés alkalmával adjuk át a végszámlát. A jelentkezés személyre szól, azt csak ugyanazon szervezeten belül lehet átruházni másik személyre. A részvételt lemondani legkésőbb az (első) alkalom előtt öt munkanappal lehet, e-mailen, faxon vagy írásban. Ebben az esetben a már esetlegesen megfizetett részvételi díj egészét visszatérítjük. Egyéb esetben a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni. A rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet, amelyeket a későbbiekben hasonló rendezvények népszerűsítésére felhasználhatunk.

Adatkezelési tájékoztató

A megadott személyes adatokat a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben kezeljük önkéntes hozzájárulás alapján. Az adatokat direkt marketing (különösen hírlevelek) céljára külön önkéntes hozzájárulás esetén kezeljük (adatvédelmi azonosító: NAIH-71574). Az adatkezelő a Knight Bird & Bird Iroda. A személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át. Az adatokat a Knight Bird & Bird Iroda munkatársai, valamint a vele együttműködő ügyvédek ismerhetik meg. Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Számlázási célból a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük az ehhez szükséges adatokat, a Knight Bird & Bird Iroda jogos érdeke, illetve kötelező adatkezelés alapján. A számviteli bizonylatokat nyolc évig kell megőriznünk. Bármikor kérhető tájékoztatás az adatok kezeléséről, és kérhető az adatok helyesbítése vagy törlése is. Az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján kerül sor. Ha úgy érzi, hogy jogai sérültek, úgy bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; tel.: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.