Karrierlehetőségek

Karrierlehetőségek a Bird & Bird budapesti irodájában

A Bird & Bird budapesti irodája olyan elhivatott magyar jogászok jelentkezését várja, akik kiváló angol nyelvtudással rendelkeznek és egy innovatív nemzetközi jogi szolgáltató magyar irodájában szeretnének dolgozni.

Jelenleg az alábbi pozíciókra keresünk rátermett jelölteket:

  • gyakornok (trainee) – harmad-, negyed- vagy ötödéves joghallgatók számára, rugalmas munkaidőben

A további részletek a pozíciókra kattintva érhetőek el.

A Bird & Bird-ről

A Bird & Bird nemzetközi jogi szolgáltató 1846-ban alakult Londonban, ma már világszerte 19 országban 28 irodával és több mint 1.200 jogásszal rendelkezik. A budapesti iroda 2008-ban nyílt meg a prágai, varsói és pozsonyi irodákkal egy időben. Budapesti irodánk egyike a piacvezető jogi szolgáltatóknak, különösen M&A, ingatlanjog, bankjog és finanszírozás, peres ügyek, szabályozási ügyek (versenyjog, energiajog), munkajog, IT, IP és adatvédelmi ügyek tekintetében. További információ a Bird & Bird-ről: www.twobirds.com.

Adatkezelési tájékoztató

A jelentkezés során részünkre megküldött önéletrajzot, motivációs levelet és egyéb személyes adatokat (a továbbiakban az egyszerűség kedvért ezekre összefoglalóan mint önéletrajzra hivatkozunk) az Ön hozzájárulása alapján közös adatkezelőkként kezeli a Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Kapás u. 6.) és a Bird & Bird (International) LLP (székhely: New Fetter Lane 12, EC4A 1JP London, UK; magyarországi fióktelep címe: 1027 Budapest, Kapás u. 6.) a kiválasztás céljára.

A hozzájárulás megadása önkéntes. Az önéletrajzot a kiválasztási folyamat végéig kezeljük papír alapon és elektronikus formában. A kiválasztási folyamat lezárultát követően a papír alapú adatkezelést megszüntetjük, a papír alapú dokumentumokat megsemmisítjük, és az önéletrajzot a továbbiakban két évig elektronikus formában kezeljük a Bird & Bird elektronikus dokumentumkezelő rendszerében, amelynek szolgáltatója a Bird & Bird LLP (székhely: 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP, Egyesült Királyság) mint adatfeldolgozó. Utóbbi adatkezelés célja, hogy később esetlegesen újra kapcsolatba léphessünk Önnel új pozíció megnyílása esetén. Ön akár az önéletrajz megküldésekor, akár később jelezheti részünkre, ha nem kívánja, hogy önéletrajzát e célra tovább kezeljük.

Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ebben az esetben önéletrajzát töröljük. Ön bármikor kérhet tájékoztatást az adatainak kezeléséről, és hozzáférhet ezekhez. Ön kérheti adatainak helyesbítését, törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat adatainak kezelése ellen. Ön meghatározott feltételek esetén jogosult arra is, hogy adatait megkapja és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság joga).

Ha nem ért egyet az intézkedésünkkel vagy válaszunkkal, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; web: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Ha úgy gondolja, hogy jogai megsérültek, bírósághoz is fordulhat. A pert – választása szerint – a Fővárosi Törvényszék vagy a saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt tudja megindítani. A törvényszékek felsorolását és illetékességi területét megtalálja a https://birosag.hu/birosag-kereso weboldalon.

Az adatok kezelésére egyebekben irányadó az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679 Rendelet, GDPR), különösen annak a hozzájárulásra, mint jogalapra vonatkozó 6. cikk (1) bekezdés a) alpontja.