Karrierlehetőségek

Karrierlehetőségek a Bird & Bird budapesti irodájában

2018. április

 

A Bird & Bird budapesti irodája olyan elhivatott magyar jogászok jelentkezését várja, akik kiváló angol nyelvtudással rendelkeznek és egy innovatív nemzetközi jogi szolgáltató magyar irodájában szeretnének dolgozni.

Jelenleg az alábbi pozíciókra keresünk rátermett jelölteket:

A további részletek a pozíciókra kattintva érhetőek el.

A Bird & Bird-ről

A Bird & Bird nemzetközi jogi szolgáltató 1846-ban alakult Londonban, ma már világszerte 19 országban 28 irodával és több mint 1.200 jogásszal rendelkezik. A budapesti iroda 2008-ban nyílt meg a prágai, varsói és pozsonyi irodákkal egy időben. Budapesti irodánk egyike a piacvezető jogi szolgáltatóknak, különösen M&A, ingatlanjog, bankjog és finanszírozás, peres ügyek, szabályozási ügyek (versenyjog, energiajog), munkajog, IT, IP és adatvédelmi ügyek tekintetében. További információ a Bird & Bird-ről: www.twobirds.com.

Adatkezelési tájékoztató

A jelentkezés során részünkre megküldött önéletrajzot, motivációs levelet és egyéb személyes adatokat (a továbbiakban az egyszerűség kedvért ezekre összefoglalóan mint önéletrajzra hivatkozunk) az Ön hozzájárulása alapján közös adatkezelőkként kezeli a Knight Bird & Bird Iroda (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 14.), a  Siegler Ügyvédi Iroda / Bird & Bird (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.) és a Bird & Bird (International) LLP (székhely: New Fetter Lane 12, EC4A 1JP London, UK; magyarországi fióktelep címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 14.) a kiválasztás céljára (NAIH adatkezelési azonosító: 114242/2017).

A hozzájárulás megadása önkéntes. Az önéletrajzot a kiválasztási folyamat végéig kezeljük papír alapon és elektronikus formában. A kiválasztási folyamat lezárultát követően a papír alapú adatkezelést megszüntetjük, a papír alapú dokumentumokat megsemmisítjük, és az önéletrajzot a továbbiakban két évig elektronikus formában kezeljük a Bird & Bird elektronikus dokumentumkezelő rendszerében, amelynek szolgáltatója a Bird & Bird LLP (székhely: 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP, Egyesült Királyság) mint adatfeldolgozó. Utóbbi adatkezelés célja, hogy később esetlegesen újra kapcsolatba léphessünk Önnel új pozíció megnyílása esetén. Ön akár az önéletrajz megküldésekor, akár később jelezheti részünkre, ha nem kívánja, hogy önéletrajzát e célra tovább kezeljük.

Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ebben az esetben önéletrajzát töröljük. Ön bármikor kérhet tájékoztatást adatai kezeléséről, valamint kérheti adatai helyesbítését vagy törlését. Amennyiben úgy érzi, hogy jogai sérültek, úgy bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; tel.: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Az adatok kezelésére egyebekben irányadóak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései, különösen a hozzájárulásra, mint jogalapra vonatkozó 5. § (1) bekezdés a) alpontja, valamint a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv rendelkezései, különösen annak a hozzájárulására vonatkozó 7. cikk a) alpontja. 2018. május 25-ét követően az adatok kezelésére az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679 Rendelet, GDPR), különösen annak a hozzájárulásra, mint jogalapra vonatkozó 6. cikk (1) bekezdés a) alpontja alkalmazandó.