Kiderültek a közérdekű adatigénylés díjai

A Kormány honlapján ma jelent meg az az előterjesztés, amely a közérdekű adatigénylés díjait tartalmazza. Az előterjesztést szeptember 7-éig (hétfő) lehet véleményezni.

IP0008_WEB_590X200

Korábbi blogbejegyzésünkben beszámoltunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) módosításáról. Ezek közül a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó új szabályok már július 16-án hatályba léptek, köztük az is, hogy a közérdekű adatigényléssel során kért, illetve kiadott adatokat tartalmazó dokumentumról történő másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – az adott adatot kezelő közfeladatot kezelő szerv költségtérítést állapíthat meg (29. § (3) bekezdés). Az Infotv.-be bekerült az is, hogy a költségtérítés mértékének megállapítása során figyelembe vehető költségelemeket és azok legmagasabb mértékét, valamint a másolatként igényelt dokumentum jelentős terjedelmének megállapítása során alkalmazandó szempontokat jogszabály határozza meg (29. § (5) bekezdés).

Az Infotv. 29. §-a október 1-jével ismét módosul, további részletezve a költségtérítéssel kapcsolatos rendelkezéseket:

(4) Ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.
(5) A költségtérítés mértékének meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők figyelembe:
a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,
b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének költsége, valamint
c) ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott költségelemek megállapítható mértékét jogszabály határozza meg.

Az Igazságügyi Minisztérium által jegyzett, a Kormány honlapján a mai napon megjelent tervezet szerint a költségtérítés megállapítása során az alábbiakat kell figyelembe venni:

  • papír alapú fekete-fehér másolat esetén 5Ft/másolt oldal, színes másolat esetén 25 Ft/másolt oldal (csak, ha a másolt oldalak száma 10-nél több);
  • optikai adathordozón (CD, DVD) nyújtott másolat esetén 580 Ft/adathordozó;
  • kézbesítés költsége a hivatalos iratokra vonatkozó postai díjakkal egyezik meg;
  • az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége abban a mértékben vehető figyelembe, amennyivel az adatigénylés teljesítéséhez szükséges munkaerő-ráfordítás időtartama meghaladja a 8 munkaórát;
  • munkaerő-ráfordítás költségeként legfeljebb óránként 1.100 Ft vehető igénybe [valószínűleg inkább figyelembe];
  • ha a költségtérítés összege meghaladja a 10.000,- Ft-ot, akkor a költségtérítést előre kell megfizetnie az adatokat igénylőnek;
  • a tervezet indokolása szerint nincs annak akadálya, hogy a költségtérítés megállapítását a közfeladatot ellátó szerv mellőzze (pl. ha a költségtérítés adminisztrációja nagyobb terhekkel járna, mint az abból befolyó bevétel), illetve a költségtérítést alacsonyabb mértékben állapítsa meg, továbbá a megállapítható mérték nem jelenti azt, hogy e mértéket az adatkezelő minden esetben érvényesítheti, a költségtérítésnek ugyanis a valós költségekhez kell igazodnia, így ha azok a tervezetben meghatározott összegeknél alacsonyabbak, az adatkezelőnek a tényleges költséget kell figyelembe vennie.

A költségtérítés mértékével kapcsolatos Kormányrendelet – a tervezet szerint – október 1-jén lép majd hatályba, egyidejűleg az Infotv. fenti, a költségtérítéssel kapcsolatos rendelkezéseinek módosításával.

dr. Halász Bálint, ügyvéd
Knight Bird & Bird Iroda
balint.halasz@twobirds.com
+36 1 799 2000Categories: Adatvédelem

Tags: , , ,

1 reply

Trackbacks

  1. Ennyi lesz a díja annak, hogy megtudja mire költötték az adóforintokat
Cookie consent
We use analytics cookies to help us understand if our website is working well and to learn what content is most useful to visitors. We also use some cookies which are essential to make our website work. You can accept or reject our analytic cookies (including the collection of associated data) and change your mind at any time. Find out more in our Cookie Notice.