Közeledik a munkavédelmi képviselő megválasztásának határideje – Ön megválasztotta már?

Idén nyáron a munkavédelmi képviselőre vonatkozó szabályokat érintő változtatást hozott a munkavédelemről szóló törvényt (is) módosító 2016. évi LXXIX. törvény. A legfontosabb változás abban áll, hogy 2016. július 8-át követően minden munkáltatónak, amely 20 vagy annál több munkavállalót foglalkoztat, kötelezően biztosítania kell a munkavédelmi képviselő megválasztásának lehetőségét. Korábban ez a kötelezettség csak az 50 vagy annál több munkavállalót foglalkoztató munkáltatókra vonatkozott. Azoknak a munkáltatóknak, amelyeknél nincs munkavédelmi képviselő, legkésőbb 2017. január 8-ig biztosítaniuk kell a választás megtartását. Ennek apropóján az alábbiakban körüljárjuk a munkavédelmi képviselő megválasztásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

People-walking-floor-reflection_web_jpg

A munkavédelmi képviselő megválasztása

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (“Munkavédelmi Törvény“) értelmében a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek (“Mt.“) az üzemi tanács megválasztására vonatkozó szabályait kell alkalmazni a munkavédelmi képviselő megválasztására. Így egy munkavédelmi képviselő választható, ha 20 és 50 közötti a munkavállalók száma, és három vagy több, ha 50 feletti a munkavállalók száma.

A munkavédelmi képviselőt az adott munkáltató azon munkavállalói közül kell megválasztani, akik legalább 6 hónapja munkaviszonyban állnak a munkáltatóval. Azonban nem választható munkavédelmi képviselőnek a munkáltatói jogot gyakorló személy, bármely vezető hozzátartozója, a választási bizottság tagja, továbbá az, aki a munkáltatónál munkaviszonya keretében főtevékenységként a munkáltató megbízásából munkavédelmi feladatokat lát el.

A választáson minden munkavállaló jogosult részt venni és minden munkavállaló egy szavazattal rendelkezik.

A munkáltató felel azért, hogy a részvételhez szükséges feltételeket biztosítsa. A választás előkészítését, lebonyolítását segíti a legalább 3 főből (munkavállalóból) álló választási bizottság. A választáson részvételre jogosult és a megválasztható munkavállalók listáját, illetve a jelöltek listáját szintén a választási bizottság állítja össze és teszi közzé. Jelölt lehet, akit a munkavállalók 10%-a vagy 50 munkavállaló vagy (amennyiben van) a szakszervezet jelöl.

Fontos azonban, hogy a titkos és közvetlen választás csak akkor lesz érvényes, ha a munkavállalók több mint fele részt vesz rajta (ebbe nem számítanak bele a keresőképtelen betegek és a fizetés nélküli szabadságon lévők). Ha a választás érvénytelen, akkor leghamarabb 30, de legkésőbb 90 napon belül újabb választást kell tartani. A megismételt választásnál már elegendő, ha az arra jogosultak több mint egyharmada vesz részt rajta. Ha az újabb választás is érvénytelen, akkor a következő választást már csak egy év elteltével lehet megtartani.

A munkavédelmi képviselő jogai és feladatai

A munkavédelmi képviselő feladata, hogy megvizsgálja és ellenőrizze az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesülését. Ha a munkáltató munkavédelmi szabályzatban határozza meg e követelmények megvalósításának módját, úgy e szabályzat kiadásához a munkavédelmi képviselő egyetértése szükséges.

Feladati teljesítése érdekében a munkavédelmi képviselő többek között beléphet munkaidőben a munkahelyekre és az ott dolgozóktól tájékozódhat, részt vehet a munkáltató olyan döntéseinek előkészítésében és tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden olyan kérdésben, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára. Ezen túlmenően kezdeményezheti a munkáltatónál az adott esetben szükséges intézkedések megtételét, valamint indokolt esetben a munkavédelmi hatósághoz fordulhat.

A munkáltató kötelezettségei

Elsősorban a munkáltató azért felelős, hogy biztosítsa a munkavédelmi képviselő megválasztásához szükséges feltételeket. Mivel a munkavédelmi képviselő megválasztása alapvetően a munkavállalók joga, így ha a munkavállalók úgy döntenek, hogy nem kívánnak ezzel a jogukkal élni (így például sokadszorra is érvénytelen a szavazás vagy a munkavállalók nem állítanak jelöltet), akkor a munkáltató nem köteles (illetve nem jogosult) egyoldalúan munkavédelmi képviselőt kinevezni.

A munkáltató köteles együttműködni a megválasztott munkavédelmi képviselővel és reagálni a kéréseire. Továbbá a munkáltató köteles munkaidő-kedvezményt biztosítani a munkavédelmi képviselő részére (a havi munkaidőből legalább 10% kedvezményt). Ezen kívül képzést kell biztosítania számára: egy éven belül legalább 16 órás képzést, és minden további évben legalább 8 óra képzést.

A felmondással kapcsolatos korlátozások

A munkavédelmi képviselő védelem alatt áll a felmondás és a munkaszerződésben meghatározott feltételektől való átmeneti eltérés (így például eltérő munkakörben, eltérő munkahelyen, más munkáltatónál való foglalkozatást) tekintetében. Ez azt jelenti, hogy a választási bizottság előzetes egyetértése szükséges a munkavédelmi képviselővel szembeni felmondáshoz, illetve a munkaszerződésben meghatározott feltételektől való átmeneti eltéréshez. Ez a védelem a munkavédelmi képviselői jogviszony 5 éves fennállása alatt és az azt követő 6 hónap alatt illeti meg a munkavédelmi képviselőt.

Ha a választási bizottság egyetértése nélkül vagy tiltakozása ellenére mondanak fel a munkavédelmi képviselőnek, az a felmondás jogellenességét vonja maga után. Fontos megjegyezni, hogy a választási bizottság ezt a jogát nem gyakorolhatja visszaélésszerűen vagy rosszhiszeműen. Így az egyetértés csak megalapozott esetekben tagadható meg: például, ha a munkáltató felmondása vagy aktusa diszkriminatív lenne vagy akadályozná a munkavédelmi képviselői tisztség működését.

dr. Tarján Zoltán, ügyvéd
zoltan.tarjan@twobirds.com
Tel.: +36 1 799 2000
Knight Bird & Bird IrodaCategories: Egyéb, Munkajog

Tags: , , ,

Cookie consent
We use analytics cookies to help us understand if our website is working well and to learn what content is most useful to visitors. We also use some cookies which are essential to make our website work. You can accept or reject our analytic cookies (including the collection of associated data) and change your mind at any time. Find out more in our Cookie Notice.