Mégsem lesz magyar dróntörvény

Mintegy három év telt el azóta, hogy megjelentek az első hírek a drónok magyarországi használatára vonatkozó új jogszabály szándékáról. A kezdetektől fogva egyértelmű volt, hogy a meglévő (légügyi) szabályozási keretbe nem vagy csak nagyon nehezen illeszthetőek be a pilóta nélküli  járművek új generációja. Ezek a repülő eszközök rendkívül gyorsan fejlődnek és egyre elterjedtebbek, miközben használatuk kockázatot jelenthet a légiközlekedésre, a földfelszíni létesítményekre és a magánszférára is.

A tervezet

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016 decemberében társadalmi egyeztetésre bocsátott egy tervezetet, amelyet nem fogadott osztatlan lelkesedés ez érintettek, elsősorban a légi modellezők részéről. Számos vélemény érkezett a tervezetre, köztük a Drónpilóták Országos Egyesületétől, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól, és mi is benyújtottuk az észrevételeinket. A tervezet szerint az új szabályozásnak 2017. július 1-jén kellett volna hatályba lépnie, erre azonban nem került sor, mert a tervezetből nem lett jogszabály.

Lesz vagy nem lesz?

2017 augusztusában dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára egy interpellációra adott válaszában az alábbiakat mondta a drónszabályozás tervezetével kapcsolatban

“A közigazgatási egyeztetés során beérkezett észrevételek alapján a pilóta nélküli légijárművek repüléseit szabályozó rendelettervezet átdolgozása jelenleg is folyamatban van.”

Az államtitkár egyúttal felhívta a figyelmet a jelenleg is folyó uniós jogalkotási folyamatokra: az Európai Bizottság felkérésére az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) jelenleg is az uniós szabályozás kialakításán dolgozik. Az államtitkár az interpellációra adott választ így folytatta

“Annak érdekében, hogy a közösségi szabályozásnak megfelelő hazai rendeletet fogadjanak el, az EASA tervezetével való összhang megteremtése szükséges. Így válik elkerülhetővé, hogy a közösségi jogszabály hatálybalépésekor koncepcionális változásokat kelljen a hazai jogalkotónak átültetnie. Mindezek alapján a pilóta nélküli légijárművek repüléseit szabályozó rendelet az uniós jogalkotási folyamatok lezárulását, a szükséges egyeztetések lefolytatását és a végleges kormányzati döntés meghozatalát követően lép hatályba.”

Összefoglalva: egyelőre mégsem lesz különálló magyar drónszabályozás, legalábbis a tervezetből nem lesz semmi.

Mi fog történni?

Az EASA javaslatának véleményezése 2017. szeptember 15-én zárult. A beérkezett javaslatok figyelembevételével 2017 végéig tervezik beadni a javaslatukat az Európai Bizottság számára, amely várhatóan 2018-ban fog dönteni a kérdésről, és a tervek szerint az új rendszert 2019-től fogják élesíteni. A magyar drónhasználók tehát új uniós szabályozásra, és ennek megfelelő új hazai tervezetre számíthatnak. Ez azt jelenti, hogy egyelőre hatályban marad a jelenlegi ellentmondásos és a drónok esetében a gyakorlatban nehezen kikényszeríthető, illetve ellenőrizhető kötelezettségeket tartalmazó szabályozás. Várhatóan ez így marad 2019-ig, az egységes európai szabályozás hatályba lépéséig.
dr. Halász Bálint ügyvéd és dr. Ottóffy Zsófia ügyvédjelölt
Knight Bird & Bird Iroda
balint.halasz@twobirds.com
+36 1 799 2000



Categories: Egyéb

Tags: , , , , ,

Cookie consent
We use analytics cookies to help us understand if our website is working well and to learn what content is most useful to visitors. We also use some cookies which are essential to make our website work. You can accept or reject our analytic cookies (including the collection of associated data) and change your mind at any time. Find out more in our Cookie Notice.