Kötelező online vitarendezés az e-kereskedelemben

A közelmúltban számos hír jelent meg az elektronikus kereskedőket érintő újabb kötelezettségről, a kötelező online vitarendezésről. Mivel a számos egymásnak ellentmondó információ jelet meg ezzel kapcsolatban, összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat.

Mi az az online vitarendezési platform?

Az Európai Bizottság által létrehozott olyan honlap, mely 2016. február 15-től fogyasztó és vállalkozás közötti határon átnyúló fogyasztói jogvita esetére nyújt alternatív vitarendezési megoldást. Online adásvétel vagy szolgáltatás megrendelése esetén a szerződésből fakadó jogvita esetén ez egy lehetőség, hogy a felek nézeteltéréseiket gyors, hatékony és költségkímélő módon rendezzék.

Mikor vehető igénybe?

Ha a kereskedő és a fogyasztó egy weboldalon vagy más elektronikus eszközön keresztül köt adásvételi vagy szolgáltatási szerződést és jellemzően a fogyasztónak merül fel valamilyen panasza, igénye a kereskedővel szemben (pl. nem azt kapta, amit megrendelt). Gyakorlatilag minden webáruházon keresztüli vásárlás esetén igénybe vehető. Fontos ismérv ugyanakkor, hogy csak határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén van lehetőség a platform használatára, tehát például abban az esetben, ha egy magyarországi telephelyű kereskedőnek vitája támad egy olyan fogyasztóval, akinek tartózkodási helye az EU egy másik tagállamában van. Ha adott esetben azonban mindkét fél Magyarországon van, akkor az EU-s online vitarendezés nem vehető igénybe. Belgiumban, Lengyelországban, Luxemburgban és Németországban lakóhellyel rendelkező fogyasztókkal szembeni igények érvényesítésére kereskedők is nyújthatnak be panaszt ezen országok fórumai előtt.

Milyen kötelezettséget ró a kereskedőkre?

Az EU-ban telephellyel rendelkező kereskedőknek, akik online adásvételi vagy szolgáltatási szerződések megkötésében érintettek, el kell helyezniük a honlapjukon az online vitarendezési platformra mutató linket. Amennyiben a szerződéskötésre e-mailben került sor, úgy a linket az e-mailben kell feltüntetni. E kötelezettség minden esetben terheli a kereskedőket. (A link a bejegyzés végén olvasható.)

Mi az eljárás menete?

A fogyasztónak elsőként közvetlenül a kereskedővel kell megkísérelni a vitás kérdés rendezését. Ennek sikertelensége esetén lehet a panaszt benyújtani, melyet az online vitarendezési platform továbbít a kereskedőnek. Az érintett feleknek ezután meg kell egyezniük a jogvitában eljáró alternatív vitarendezési fórumról. Amennyiben 30 napon belül nem sikerül ebben megegyezni, vagy ha a platform a benyújtott adatok alapján nem tud egy hatáskörrel rendelkező alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, úgy a panasz nem kerül további feldolgozásra. Ebben az esetben a panaszos fél előtt természetesen nyitva van a “hagyományos” jogérvényesítés lehetősége, azaz fordulhat bírósághoz vagy egyéb hatósághoz az adott ország nemzeti joga alapján.

Melyik alternatív vitarendezési fórum járhat el?

Magyarországon 2015. szeptember 11-től a Budapesti Békéltető Testület kizárólagos illetékességgel rendelkezik a határon átnyúló jogviták elbírálására. Ennek megfelelően, ha a felek magyar fórumban állapodnak meg, akkor minden esetben a Budapesti Békéltető Testület lesz az illetékes. Ugyanakkor nincs akadálya annak, hogy a felek egy másik EU tagállam fórumában állapodjanak meg, ebben az esetben ezen ország fóruma járjon el az ügyben.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) látja el az online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait is egyben, mely alapján az eljárással kapcsolatos kérdésekben segíti a feleket.

Milyen esetben köteles egy kereskedő egy adott vitarendezési fórum eljárásban részt venni?

Főszabály szerint a felek megegyezésén alapul, hogy melyik fórum jár el az ügyben, ugyanakkor magyar kereskedők kötelesek együttműködni a Budapesti Békéltető Testülettel. Tehát ha egy másik tagállamban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó ezt kéri, akkor a magyar kereskedő nem utasíthatja el a Budapesti Békéltető Testület eljárását.

Mi lehet az eljárás kimenetele?

Az alternatív vitarendezési eljárás zárulhat a felek közötti kötelező erővel bíró egyezséggel. Ha a felek nem tudtak megegyezni, de a kereskedő aláveti magát a fórumnak, akkor a fórum kötelezést tartalmazó határozatot hozhat. Alávetés hiányában a fórum ajánlást tehet, amely ugyan nem rendelkezik kötőerővel, de ha a kereskedő nem teljesíti az ajánlásban foglaltakat, a békéltető testület 60 nap elteltével nyilvánosságra hozza a vállalkozás adatait, az ügy leírását valamint az ajánlást.

Milyen költségekkel kell számolni?

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület eljárása ingyenes. Egyéb tagállamok vitarendezési fórumában az eljárási díj eltérő lehet, ezért érdemes még a fórum kiválasztása előtt érdeklődni a költségekről.

Mennyi ideig tart az eljárás?

Az eljárás a kérelem hiánytalan beérkezésétől számított legfeljebb 90 napig tarthat.

Az online vitarendezési platform igénybevétele kizárja az egyéb igényérvényesítés lehetőségét?

Nem, az online vitarendezési platform igénybevétele nem érinti az érintettek jogszabályban meghatározott igényérvényesítési jogait, így például a bírósági úton történő jogérvényesítést.

További információk

Az eljáráshoz szükséges kérelmet és egyéb eljárásra vonatkozó információkat is ezen a honlapon lehet megtalálni. (Nyelvet a honlap alján lehet választani.)

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. Az online vitarendezési eljárással kapcsolatosan tájékoztatást a +36 1 488 2033 telefonszámon vagy az onlinevita@bkik.hu elérhetőségen nyújtanak. További információ a békéltető testület honlapján érhető el.

dr. Halász Bálint, ügyvéd és dr. Varga Gergely, ügyvédjelölt
Knight Bird & Bird Iroda
balint.halasz@twobirds.com
+36 1 799 2000Categories: Polgári jog

Tags: , , , , , , , ,