Szerzők

Halász Bálint

BLH

Bálint a jogi tanulmányokat megelőzően középfokú számítástechnikai szoftver-üzemeltető, majd felsőfokú számítástechnikai programozó képesítést szerzett. A jogi diplomát 2004-ben szerezte meg, a jogi szakvizsgát 2008-ban tette le. Bálint elsősorban IT, adatvédelmi és IP ügyekkel foglalkozik. IP területen számos védjegy és szabadalmi, valamint szerzői jogi ügyben járt el. Online reputáció menedzsmenttel kapcsolatban is nagy tapasztalattal rendelkezik, számos domain nevekkel kapcsolatos alternatív vitarendezési ügyben járt el magyar és nemzetközi fórumok előtt. Tagja a Budapesti Ügyvédi Kamarának, a Szerzői Jogi Szakértő Testületnek, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületnek, Magyar Védjegy Egyesületnek, a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesületnek, valamint az AIPPI Magyar Csoportjának. Angolul és németül beszél.

LinkedIn: Bálint Halász | Twitter: @balinthalasz | Angol nyelvű CV.

Helembai Gábor

GHEL v03 420x320Gábor, aki egy tapasztalt szakember a társasági és kereskedelmi jog, valamint az ingatlanjog területén, 2015-ben csatlakozott csapatunkhoz. Mint a budapesti iroda társasági- és kereskedelmi jogi csoportjának szenior ügyvédje, mind hazai, mind határon átnyúló tranzakciókhoz és befektetésekhez rendszeresen nyújt jogi tanácsadást. Gyakran működik közre (nemzetközi) cégátstrukturálási, fizetésképtelenségi és végelszámolási ügyekben és ezzel kapcsolatban ad szabályozási kérdésekben tanácsot. Az ügyfelei között megtalálhatóak mind külföldi, mind hazai közepes és nagyvállalatok, valamint multinacionális cégek magyarországi leányvállalatai, akik részére általános társasági jogi ügyekben, kereskedelmi és ingatlan ügyletekben is rendszeresen biztosít jogi asszisztenciát. Gábor speciális iparági ismeretekkel rendelkezik a szerencsejáték szektor vonatkozásában, így rendszeresen tart előadásokat nemzetközi szerencsejáték joggal kapcsolatos konferenciákon és cikkei, véleménye gyakran megtalálható tematikus folyóiratokban

LinkedIn: Helembai Gábor | Angol nyelvű CV.

Kövecses Bettina

P1070290_v2

Bettina 2011-ben csatlakozott a Bird & Bird budapesti IP csapatához. Jelentős tapasztalattal rendelkezik a szellemi tulajdon és az iparjogvédelem területén, elsősorban védjegy, szabadalmi és szerzői jogi, valamint kereskedelmi és tranzakciós IP ügyekben jár el. Egyetemi tanulmányai alatt és azt követően egy nemzetközi ügyfélkörrel rendelkező magyar ügyvédi irodában helyezkedett el, ahol széleskörű tapasztalatot szerzett a társasági és kereskedelmi jog, valamint a szerzői jog számos területén. Jogi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte, 2008 és 2009 között Erasmus ösztöndíjasként a németországi Universität de Saarlandes jogi karán német polgári és közigazgatási, valamint EU jogot tanult. Tagja a Budapesti Ügyvédi Kamarának, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületnek és a Magyar Védjegy Egyesületnek. Angolul és németül beszél.

LinkedIn: Bettina Kövecses | Angol nyelvű CV.

Rippel-Szabó Péter

RSZPPéter több mint tíz éves tapasztalattal rendelkezik a kereskedelmi szerződések (különösen a finanszírozási típusú lízingszerződések, az ingatlanbérlet és az online és offline ÁSZF-ek) területén, továbbá társasági jogi ügyekben, valamint képvisel ügyfeleket komplex nemzetközi választottbírósági eljárásokban. Emellett kiemelkedő ismeretekkel bír a sportszektort érintő jogkérdésekkel összefüggésben. Több alkalommal előadó konferenciákon, nemzeti szakértőként a sporttal kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosítására, ill. a sportfogadási csalásokra vonatkozó EU-s tanulmányok hazánkra vonatkozó részét készítette el. Rendszeresen publikál prominens folyóiratokban és napilapokban magyar, angol és német nyelven, a Sportjog II. tankönyv társszerzője. Jogi diplomáját a Pécsi Tudományegyetemen szerezte, majd DAAD ösztöndíjasként LL.M. fokozatot kapott az Erlangen-Nürnbergi Egyetemen, előtte a Trieri Egyetemen tanult.

LinkedIn: Péter Rippel-Szabó | Twitter: @sportjog | Angol nyelvű CV.

Tarján Zoltán

tarjan-lo-resZoltán 2013 januárja óta szenior ügyvédként erősíti a Bird & Bird csapatát. Több mint tizenöt éves munkatapasztalattal rendelkezik. Ezen idő nagy részében a nemzetközi szolgáltatások piacán magasan elismert ügyvédi irodákban elsősorban technológiai iparágakhoz szorosan kötődő jogi ügyekkel foglalkozott. Jelentős szakértelemmel rendelkezik többek között IT kiszervezéssel, hírközléssel, adatvédelemmel és szellemi alkotásokkal kapcsolatos kérdésekben, továbbá számos munkajogi és peres ügyben képviselt multinacionális társaságokat. Zoltán 2002-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán, majd 2007-ben a Queen Mary, University of London által szervezett mester képzés keretében IT és Hírközlési Jog területén LLM fokozatot szerzett.

LinkedIn: Zoltán Tarján | Angol nyelvű CV.