Védjegyjogosultak fontos teendői a Brexit alatt

Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilépett az Európai Unióból (EU), ami az üzleti élet és a nemzetközi jogviszonyok széles körét érinti. Ez alól az Európai Uniós védjegyek és formatervezési mintaoltalmak sem jelentenek kivételt. Az érintett védjegyek és védjegybejelentések jogosultjait az alábbi rövid összefoglalónkkal kívánjuk segíteni abban, hogy melyek azok a lépések, amelyeket még idén érdemes megfontolni és megtenni.

Az Európai Uniós védjegyekről röviden

A védjegy az egyes áruk és szolgáltatások eredetének azonosítására szolgáló jogi oltalom, amelyet egy adott megjelölésre (szóra, szóösszetételre, ábrára stb.) és egy adott földrajzi területre, jogszabályban meghatározott úton, lajstromozással lehet szerezni. A gazadságilag fontos piac elhelyezkedésétől függően védjegy több módon is szerezhető: egyes országokra egy vagy több bejelentéssel, vagy regionálisan (pl teljes EU területe) egyetlen bejelentéssel.

Az Európai Uniós védjegy (EUTM) előnye, hogy egyetlen bejelentéssel valamennyi EU tagállamban oltalmat lehet szerezni a bejelentett megjelölésre. Ez nemcsak költségtakarékosabb, de jóval hatékonyabb megoldást jelent a védjegybejelentők számára, mint sok nemzeti bejelentés útján megszerezni az azonos területre kiterjedő oltalmat. Mivel az Egyesült Királyság 2020. január 1-től már nem tagja az EU-nak, így a már meglévő és újonnan bejelentett EUTM-ek esetében számolni kell azzal, hogy a védjegy – a korábbiaktól eltérően ­– nem fog oltalmat nyújtani az Egyesült Királyság területé

Átmeneti időszak

Az Egyesült Királyság EU-ból való kilépéséről rendelkező megállapodás az iparjogvédelmi jogok oltalmának megfelelő rendezésére átmeneti időszakot állapított meg. Az átmeneti időszak 2020. december 31-én jár le, azaz eddig az időpontig van lehetősége az EUTM-ek és Európai Uniós formatervezési minták (designok) jogosultjainak arra, hogy eldöntsék kívánják-e az Egyesült Királyságban (UK) is fenntartani/kiterjeszteni jogaikat. Lássuk ez mit is jelent pontosan.

Teendők

  • Már lajstromozott EUTM esetén

Akik már lajstromozott EUTM-el rendelkeznek, azoknak az átmeneti időszakban nincsen teendőjük. A UK védjegyhivatala (UKIPO) 2021. január 1-jén automatikusan és külön díj megfizetése nélkül egy párhuzamos, „iker” védjegyet hoz létre valamennyi EUTM számára. Ezek az újonnan létrehozott egyesült királyságbeli védjegyek megtartják az EUTM eredeti elsőbbségi napját, azonban önálló nemzeti védjegyként működnek tovább.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a már meglévő EUTM-ek jogosultjai nyugodtan hátra dőlhetnek, hiszen az eddigi gyakorlattól eltérően a védjegyek fenntartása, megújítása és érvényesítése során (pl. vámfigyelési kérelmek) különös figyelemmel kell lenni arra, hogy egy az EUTM-től elkülönült új jog keletkezett. Ezen UK védjegyek fenntartása, változásai és érvényesítése során további teendők lesznek szükségesek.  

Például, azon EUTM-ek esetében, ahol a megújítás 2021. első negyedévére esik, már most érdemes felkészülni és a UK-ben működő jogi képviselőt megbízni az önállóan létrejött UK védjegyek megújításával, fenntartásával és érvényesítésével; valamint számolni ennek költségeivel is.  

  • Az átmeneti időszakban még folyamatban lévő EUTM bejelentések esetén

Előfordulhat, hogy a jogosult ugyan az átmeneti időszak alatt, azaz 2020. december 31. előtt megtette az EUTM bejelentést, azonban azt az EUIPO az átmeneti időszak lejártáig még nem biztos, hogy lajstromozza. Ha az EUTM lajstromozása 2020. december 31-ig megtörténik, a védjegy oltalma az EU és a UK területére is ki fog terjedni [fenti pont szerint].

Ellenben, ha 2021. január elsején még továbbra is folyamatban van az EUTM bejelentés, a lajstromozásra kerülő EUTM oltalma nem fog automatikusan kiterjedni az Egyesült Királyság területére.

Ha az EUTM bejelentője számára fontos a UK piac és ezért az védjegyoltalom megszerzése, lehetősége lesz arra, hogy akár magát az EUTM bejelentést, akár egy azonos megjelölést és árujegyzéket felölelő UK nemzeti bejelentést nyújtson be a UKIPO részére, 2021. szeptember 30-ig.

Ebben az esetben a határidőben beérkezett bejelentések szintén megtartják az EUTM bejelentési és elsőbbségi napját, vagy szenioritását, azonban ekkor már addicionálisan a UKIPO részére fizetendő  nemzeti védjegybejelentés díjával is kalkulálni kell. A UK nemzeti bejelentés megtétele során pedig helyi jogi képviselő megbízására lesz szükség.

Mivel az átmeneti időszak végéig több mint 3 hónap van hátra, a költséghatékonyság érdekében érdemes mindent megtenni, hogy a már folyamatban lévő EUTM bejelentések lajstromozása 2020. december 31-ig megtörténhessen. Amennyiben az EUIPO előtt felszólalás van folyamatban, javasoljuk az eljárás elhúzódásának (cooling-off meghosszabbítása) e lehetséges következményét is számításba venni.

  • Az átmeneti időszakot követően tett EUTM bejelentések esetén

Az átmeneti időszakot követően tett EUTM bejelentések esetén a kilépési megállapodás nem biztosít a fentiekhez hasonló kedvezményeket. Tehát a 2021. január elsején és azt követően benyújtott EUTM bejelentéssel szerzett jogok oltalma az Egyesült Királyságra nem fog kiterjedni.

Azon gazdasági szereplőknek, akik számára nem csupán az EU, de a UK piac is kiemelten fontos, külön nemzeti bejelentést kell tenniük a UKIPO-nál. Ilyen esetben stratégiai fontosságú lehet a UK nemzeti bejelentés időzítése, annak összehangolása az EUTM portfólióval, és a bejelentés UK szabályokhoz megfelelő igazítása.

További változások

Az átmeneti időszak során felmerülő teendőkön túl a Brexit számos változást hoz, amelyekre a védjegyek fenttartása és érvényesítése során 2021. január elsejét követően is érdemes lesz kiemelt figyelmet fordítani. Nevezetesen a felszólalási és védjegytörlési eljárásokban bekövetkező változások, az eljárások esetleges megkettőződése, vagy a védjegyek UK-ben való megfelelő használatának követelménye.

A Brexit és az átmeneti időszak nem csupán az EUTM-eket, de az európai uniós formatervezési mintákat (RCD) is érinti.

***

A Bird & Bird az Egyesült Királyágban is rendelkezik védjegy- és designjogra specializálódott csapattal, amely lehetővé teszi, hogy a Brexit és az átmeneti időszak során és azt követően is hatékonyan gondoskodni tudjuk ügyfeleink védjegyeiről és design jogairól.

Szerzők

dr. Kövecses Bettina, ügyvéd

bettina.kovecses@twobirds.com 

+36 1 301 8900

dr. Gelencsér Adél, ügyvédjelölt

adel.gelencser@twobirds.com Categories: IP, Közösségi jog, Uncategorized, Védjegy

Tags: , , , , , , , , ,