Felhasználási feltételek

A blog tartalomszolgáltatója

A twobirdsideas.hu blog tartalomszolgáltatója a Knight Bird & Bird Iroda (1027 Budapest, Kapás u. 6., nyilvántartja a Budapesti Ügyvédi Kamara 2809 lajstromszámon), a Siegler Ügyvédi Iroda / Bird & Bird (1027 Budapest, Kapás u. 6., nyilvántartja a Budapesti Ügyvédi Kamara 1543, lajstromszámon) és a Bird & Bird (International) LLP (székhely: New Fetter Lane 12, EC4A 1JP London, UK; magyarországi fióktelep címe: 1027 Budapest, Kapás u. 6.). A Bird & Bird nemzetközi ügyvédi irodahálózat, mely a Bird & Bird LLP-ből, valamint együttműködő és társult vállalkozásaiból áll. A Bird & Bird szolgáltatásait Magyarországon a Knight Bird & Bird Iroda, a Siegler Ügyvédi Iroda / Bird & Bird és a Bird & Bird (International) LLP (a továbbiakban együtt “Bird & Bird Budapest”)  nyújtja. A Bird & Bird-ről és társult irodáiról további információ a www.twobirds.com honlapon érhető el.

A twobirdsideas.hu blog (www.twobirdsideas.hu) a Bird & Bird honlapjától (www.twobirds.com) különböző weboldal. A jelen bloggal vagy annak tartalmával kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdés esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

A twobirdsideas.hu blog felhasználására a Bird & Bird Felhasználási Feltételei is vonatkoznak. Amennyiben jelen felhasználási feltételek és a Bird & Bird Felhasználási Feltételei között eltérés adódna, úgy a jelen felhasználási feltételek irányadóak.

Szerzői és egyéb jogok

A twobirdsideas.hu blog és annak teljes tartalma szerzői jogi védelem, valamint önálló adatbázis oltalom alatt áll. A “Bird & Bird” és a “twobirds” lajstromozott védjegyek. A Bird & Bird Budapest, valamint a bejegyzések szerzői ezúton felhasználási engedélyt adnak a blog bejegyzéseinek alábbi terjedelmű felhasználásra: Ön jogosult a twobirdsideas.hu blogon publikált bejegyzéseket többszörözni, terjeszteni, továbbá nyilvánossághoz közvetíteni, így különösen arra, hogy a tartalmat átvegye, illetve arra link útján hivatkozzon, azzal a feltétellel, hogy a mindvégig feltünteti a tartalom szerzőjét, valamint azt a tényt, hogy a tartalom forrása a twobirdsideas.hu blog. A felhasználási engedély ingyenes, határozatlan időre és a teljes világra szól, nem kizárólagos és átruházható. A felhasználási engedély nem terjed ki a tartalom átdolgozására. Amennyiben Ön a tartalmat úgy kívánja átvenni, hogy azt módosítja (legyen szó akár tartalom elhagyásáról vagy szerkezeti átalakításról), úgy ez csak a bejegyzés szerzőjének, illetve a Bird & Bird Budapest előzetes és kifejezett engedélyével lehetséges. Ebben az esetben kérjük, hogy a felhasználás előtt lépjen kapcsolatba velünk. Az előbbiek szerinti felhasználási engedély csak egyes bejegyzések tartalmainak felhasználására vonatkozik, de nem terjed ki a TwoBirdsIdeas.hu blog, illetve az azon elérhető tartalmak egészének vagy jelentős részének felhasználására, így különösen a kimásolásra (másolat készítése útján való többszörözésére) és/vagy újrahasznosítására  (nyilvánosság számára való hozzáférhető tétel, illetve közvetítés); a félreértések elkerülése érdekében jelezzük, hogy a twobirdsideas.hu blog, illetve az azon elérhető tartalmak egészének vagy jelentős részének tükrözése engedély nélküli felhasználásnak minősül. Szintén engedély nélküli felhasználásnak minősül a bejegyzések olyan módon való felhasználása, hogy a bejegyzés szerzője és forrása nem vagy nem megfelelően látható vagy érzékelhető. Abban az esetben, amennyiben Ön a tartalmat úgy kívánja felhasználni, hogy az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül szolgálja (így különösen, ha a tartalmat olyan adatbázisban kívánja felhasználni, amelyhez a felhasználók térítés ellenében férnek hozzá), akkor kérjük, hogy a felhasználás előtt lépjen kapcsolatba velünk, mert az ilyen felhasználást nem foglalja magában a fentiek szerinti felhasználási engedély. A felhasználás tekintetében egyebekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezései megfelelően irányadóak.

A szerzői és egyéb jogok vonatkozásban megfelelően alkalmazandóak a Bird & Bird szellemi alkotásokra jogokra vonatkozó feltételei is. Amennyiben jelen felhasználási feltételek és a Bird & Bird szellemi alkotásokra jogokra vonatkozó feltételei között eltérés adódna, úgy a jelen felhasználási feltételek irányadóak.

A felelősség korlátozása

A TwoBirdsIdeas.hu blogon található információk nem minősülnek jogi tanácsadásnak, illetve ajánlattételnek. A blogon található információk nem helyettesítik a jogi tanácsadást, ezért javasoljuk, hogy konkrét jogkérdés esetén minden esetben konzultáljon szakemberrel, mielőtt döntést hoz. A Bird & Bird Budapest, valamint a bejegyzések szerzői az irányadó jogszabályok által megengedett legtágabb mértékben kizárják (vagy ha ez nem lehetséges korlátozzák) a felelősségüket bármilyen, a twobirdsideas.hu blogon található információk felhasználásából eredő kárért, hátrányért vagy egyéb veszteségért, tekintettel arra, az információ nyújtására ingyenesen kerül sor.

A twobirdsideas.hu blogon található információk azok publikálásának időpontjában fennálló helyzetet tükrözik. Az idő elteltével a (jogi) környezet, megváltozhat, illetve az információ elavulhat. A Bird & Bird Budapest, valamint a bejegyzések szerzői nem vállalnak arra kötelezettséget, hogy a korábban publikált információkat időről időre frissítsék. Kérjük, minden esetben ellenőrizze az információ publikálásának dátumát, és amennyiben kérdése merülne fel, lépjen kapcsolatban a bejegyzés szerzőjével vagy a Bird & Bird Budapesttel.

A twobirdsideas.hu blogon külső hivatkozások (a twobirdsideas.hu-tól eltérő címtartományra mutató link) követésével elért vagy letöltött tartalom harmadik fél által szolgáltatott tartalomnak minősül, amelyekre a Bird & Bird Budapestnek, illetve a bejegyzések szerzőinek semmiféle befolyása sincsen. Ezért az ilyen tartalmakkal kapcsolatos felelősséget (így különösen azok elérhetőségével vagy helytállóságával kapcsolatban) a Bird & Bird Budapest, valamint a bejegyzések szerzői a lehető legtágabb mértékben kizárják (vagy ha ez nem lehetséges korlátozzák).

Adatvédelem

A twobirdsideas.hu blog a WordPress tartalomkezelő rendszer révén működik. A WordPress szolgáltatója az Automattic Inc. (132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA), amelynek adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható. A továbbiakban WordPress szoftverre, illetve szolgáltatásra, valamint az Automattic Inc-re együttesen mint WordPressre hivatkozunk. A twobirdsideas.hu blog – a világ több millió blogjához hasonlóan – a WordPress felhő alapú szolgáltatását használja, azaz a blog tárhely szolgáltatója a WordPress.

A WordPress analitikai célokra adatot gyűjt az twobirdsideas.hu blog látogatóiról, a látogatásuk időtartalmáról, tevékenységükről és a blog egyéb felhasználásáról. Ezek az adatok anonimizált, illetve aggregált adatok, azaz azokból nem vagy csak jelentős nehézséggel lehet egy-egy egyedi számítógépet beazonosítani, ugyanakkor sok kerülhet IP címek kezelésére is, valamint arra, hogy az Ön számítógépén cookie-k (sütik) kerüljenek tárolásra. A cookie-k olyan fájlok, amelyek azonosítani tudják az Ön számítógépét, és tárolják a vonatkozó technikai adatokat, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. Tekintettel arra, hogy az IP címek személyes adatnak tekinthetőek, illetve arra, hogy az Ön számítógépén a cookie-k kerülhetnek tárolásra, ezért az analitikai célú adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk: a személyes adatok kezelője a Bird & Bird Budapest. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Amennyiben nem kíván az ilyen célú adatkezeléshez hozzájárulni, akkor kérjük, hogy ne használja a twobirdsideas.hu blogot. Amennyiben cookie-k számítógépén való elhelyezését nem kívánja, azokat a bloghoz való hozzáférést megelőzően a böngészője beállítások menüjében letilthatja. A cookie-król és letiltásokról további információ a következő címen érhető el: www.allaboutcookies.org. Az analitikai adatkezelés célja, hogy pontos visszajelzést kapjunk a twobirdsideas.hu blog látogatottságáról (statisztikai cél). A WordPress az analitikai jellegű adatokat folyamatosan elérhetővé teszi a Bird & Bird Budapest, valamint a bejegyzések szerzői számára. A WordPress jelen bloggal kapcsolatban kizárólag összesített, személyes információt nem tartalmazó adatot szolgáltat (pl. a blogon található linkekre való kattintások számával vagy az oldal látogatóinak országával összefüggésben). Az analitikai adatokat a Bird & Bird Budapest munkatársai, szerződéses partnerei, a Bird & Bird munkatársai, szerződéses partnerei, illetve a bejegyzések szerzői ismerhetik meg. Az analitikai adatokat a WordPress is kezelheti, és aggregált formában felhasználhatja a WordPress szolgáltatás népszerűsítése érdekében. Az adatok kezelője ennek megfelelően a Bird & Bird Budapest, míg a WordPress alapvetően adatfeldolgozó, azonban az előbbi célból (WordPress szolgáltatás népszerűsítése) adatkezelőnek is minősülhet. A Bird & Bird adatfeldolgozó annyiban, hogy a twobirdsideas.hu blog technikai jellegű fejlesztését és karbantartását végzi. Az adatok WordPress általi kezelésére az USÁ-ban kerül sor, ahol az adatvédelem szintje alacsonyabb mint Magyarországon, illetve az Európai Unió tagállamaiban általában. A WordPress a személyes adatok megfelelő szintű védelmét az USÁ-ban EU-US Privacy Shield révén garantálja (erről további információ itt található). Az analitikai célú adatkezelés során az Ön számítógépének IP címe csak annyi ideig kerül feldolgozásra, amíg abból az aggregált információk elő nem állnak. Ennek megtörténte után az IP címe törlésre kerül.

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy e-mailben kíván értesítést kapni a twobirdsideas.hu blogon publikálásra kerülő bejegyzésekről, akkor e-mail címével feliratkozhat ilyen értesítésre. Ezt a szolgáltatást a WordPress nyújtja. Az adatkezelés célja, hogy Ön e-mailben értesítést kapjon a blogon publikált új tartalmakról. Az adatkezelés önkéntes, azaz Ön dönt arról, hogy igénybe veszi-e ezt a szolgáltatást, ennek megfelelően az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. A személyes adatok kezelője a Bird & Bird Budapest. Ön e-mail címe megadásával hozzájárul ahhoz is, hogy e-mailben külön is megkereshessük marketing vagy kapcsolatfelvétel céljából (így különösen, hogy a hírlevelet küldjünk a WordPress rendszeren kívül is). Az Ön e-mail címét harmadik félnek nem adjuk át, kivéve a WordPress-t, amely adatfeldolgozó. Az e-mail címeket a Bird & Bird Budapest munkatársai, valamint a vele együttműködő ügyvédek ismerhetik meg. E-mail címét addig kezeljük, amíg Ön hozzájárulását vissza nem vonja, amelyet Ön bármikor megtehet az értesítésekben foglalt módokon vagy úgy, hogy kapcsolatba lép velünk. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Ön bármikor kérhet tájékoztatást az adatainak kezeléséről, és hozzáférhet ezekhez. Ön kérheti adatainak helyesbítését, törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat adatainak kezelése ellen. Ön meghatározott feltételek esetén jogosult arra is, hogy adatait megkapja és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság joga). Amennyiben úgy érzi, hogy jogai sérültek, úgy bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; tel.: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; web: www.naih.hu; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Tekintettel arra, hogy a WordPress egy integrált szolgáltatás, amelynek keretében Ön akár a twobirdsideas.hu blogtól független szolgáltatásokat is igénybe vehet, az ilyen szolgáltatások igénybevételére és a személyes adatok kezelésére a WordPress, illetve harmadik felek által megállapított szabályok vonatkozhatnak. Kérjük, hogy amennyiben ilyen a szolgáltatásokat vesz igénybe, akkor a vonatkozó tájékoztatásokat, illetve szabályzatokat figyelmesen olvassa át, mert ezek szolgáltatói a Bird & Bird Budapesttől különböző személyek, amelyekkel a Bird & Bird Budapest semmilyen kapcsolatban sincs.

Az adatkezelés jogi hátterét az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR) képezi, amely egységes adatvédelmi szabályozást vezetett be az Európai Unió minden tagállamában.

A jelen tájékoztatóban nem érintett kérdésekben a Bird & Bird adatvédelmi tájékoztatója megfelelően irányadó.

Adatkezelési tájékoztató álláskeresők részére

A részünkre megküldött önéletrajz, motivációs levél és egyéb személyes adatok kezeléséről szóló adatkezelési tájékoztatónkat karrieroldalunkon találja.

A feltételek módosítása

Jelen felhasználási feltételeket meghatározott időközönként felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy az megfeleljen mind a Bird & Bird Budapest célkitűzéseinek, mind a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak. Amennyiben felhasználási feltételek módosításra kerülnek, úgy a módosított verziót a twobirdsideas.hu blogon közzétesszük. Javasoljuk, hogy időről-időre nézze át jelen felhasználási feltételeket annak érdekében, hogy Ön minden tény és információ tekintetében naprakész legyen.