Felhasználási feltételek

A blog tartalomszolgáltatója

A TwoBirdIdeas.hu blog tartalomszolgáltatója a Knight Bird & Bird Iroda (1054 Budapest, Szabadság tér 14., nyilvántartja a Budapesti Ügyvédi Kamara 2809 lajstromszámon). A Bird & Bird nemzetközi ügyvédi irodahálózat, mely a Bird & Bird LLP-ből, valamint együttműködő és társult vállalkozásaiból áll. A Bird & Bird szolgáltatásait Magyarországon a Knight Bird & Bird Iroda nyújtja. A Bird & Bird-ről és társult irodáiról további információ a www.twobirds.com honlapon érhető el.

A TwoBirdsIdeas.hu blog (www.twobirdsideas.hu) a Bird & Bird honlapjától (www.twobirds.com) különböző weboldal. A jelen bloggal vagy annak tartalmával kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdés esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

A TwoBirdsIdeas.hu blog felhasználására a Bird & Bird Felhasználási Feltételei is vonatkoznak. Amennyiben jelen felhasználási feltételek és a Bird & Bird Felhasználási Feltételei között eltérés adódna, úgy a jelen felhasználási feltételek irányadóak.

Szerzői és egyéb jogok

A TwoBirdsIdeas.hu blog és annak teljes tartalma szerzői jogi védelem, valamint önálló adatbázis oltalom alatt áll. A “Bird & Bird” és a “twobirds” lajstromozott védjegyek. A Knight Bird & Bird Iroda, illetve a bejegyzések szerzői ezúton felhasználási engedélyt adnak a blog bejegyzéseinek alábbi terjedelmű felhasználásra: Ön jogosult a TwoBirdsIdeas.hu blogon publikált bejegyzéseket többszörözni, terjeszteni, továbbá nyilvánossághoz közvetíteni, így különösen arra, hogy a tartalmat átvegye, illetve arra link útján hivatkozzon, azzal a feltétellel, hogy a mindvégig feltünteti a tartalom szerzőjét, valamint azt a tényt, hogy a tartalom forrása a TwoBirdsIdeas.hu blog. A felhasználási engedély ingyenes, határozatlan időre és a teljes világra szól, nem kizárólagos és átruházható. A felhasználási engedély nem terjed ki a tartalom átdolgozására. Amennyiben Ön a tartalmat úgy kívánja átvenni, hogy azt módosítja (legyen szó akár tartalom elhagyásáról vagy szerkezeti átalakításról), úgy ez csak a bejegyzés szerzőjének, illetve a Knight Bird & Bird Iroda előzetes és kifejezett engedélyével lehetséges. Ebben az esetben kérjük, hogy a felhasználás előtt lépjen kapcsolatba velünk. Az előbbiek szerinti felhasználási engedély csak egyes bejegyzések tartalmainak felhasználására vonatkozik, de nem terjed ki a TwoBirdsIdeas.hu blog, illetve az azon elérhető tartalmak egészének vagy jelentős részének felhasználására, így különösen a kimásolásra (másolat készítése útján való többszörözésére) és/vagy újrahasznosítására  (nyilvánosság számára való hozzáférhető tétel, illetve közvetítés); a félreértések elkerülése érdekében jelezzük, hogy a TwoBirdsIdeas.hu blog, illetve az azon elérhető tartalmak egészének vagy jelentős részének tükrözése engedély nélküli felhasználásnak minősül. Szintén engedély nélküli felhasználásnak minősül a bejegyzések olyan módon való felhasználása, hogy a bejegyzés szerzője és forrása nem vagy nem megfelelően látható vagy érzékelhető. Abban az esetben, amennyiben Ön a tartalmat úgy kívánja felhasználni, hogy az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül szolgálja (így különösen, ha a tartalmat olyan adatbázisban kívánja felhasználni, amelyhez a felhasználók térítés ellenében férnek hozzá), akkor kérjük, hogy a felhasználás előtt lépjen kapcsolatba velünk, mert az ilyen felhasználást nem foglalja magában a fentiek szerinti felhasználási engedély. A felhasználás tekintetében egyebekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezései megfelelően irányadóak.

A szerzői és egyéb jogok vonatkozásban megfelelően alkalmazandóak a Bird & Bird szellemi alkotásokra jogokra vonatkozó feltételei is. Amennyiben jelen felhasználási feltételek és a Bird & Bird szellemi alkotásokra jogokra vonatkozó feltételei között eltérés adódna, úgy a jelen felhasználási feltételek irányadóak.

A felelősség korlátozása

A TwoBirdsIdeas.hu blogon található információk nem minősülnek jogi tanácsadásnak, illetve ajánlattételnek. A blogon található információk nem helyettesítik a jogi tanácsadást, ezért javasoljuk, hogy konkrét jogkérdés esetén minden esetben konzultáljon szakemberrel, mielőtt döntést hoz. A Knight Bird & Bird Iroda, illetve a bejegyzések szerzői az irányadó jogszabályok által megengedett legtágabb mértékben kizárják (vagy ha ez nem lehetséges korlátozzák) a felelősségüket bármilyen, a TwoBirdsIdeas.hu blogon található információk felhasználásából eredő kárért, hátrányért vagy egyéb veszteségért, tekintettel arra, az információ nyújtására ingyenesen kerül sor.

A TwoBirdsIdeas.hu blogon található információk azok publikálásának időpontjában fennálló helyzetet tükrözik. Az idő elteltével a (jogi) környezet, megváltozhat, illetve az információ elavulhat. A Knight Bird & Bird Iroda, illetve a bejegyzések szerzői nem vállalnak arra kötelezettséget, hogy a korábban publikált információkat időről időre frissítsék. Kérjük, minden esetben ellenőrizze az információ publikálásának dátumát, és amennyiben kérdése merülne fel, lépjen kapcsolatban a bejegyzés szerzőjével vagy a Knight Bird & Bird Irodával.

A TwoBirdsIdeas.hu blogon külső hivatkozások (a twobirdsideas.hu-tól eltérő címtartományra mutató link) követésével elért vagy letöltött tartalom harmadik fél által szolgáltatott tartalomnak minősül, amelyekre a Knight Bird & Bird Irodának, illetve a bejegyzések szerzőinek semmiféle befolyása sincsen. Ezért az ilyen tartalmakkal kapcsolatos felelősséget (így különösen azok elérhetőségével vagy helytállóságával kapcsolatban) a Knight Bird & Bird Iroda, illetve a bejegyzések szerzői a lehető legtágabb mértékben kizárják (vagy ha ez nem lehetséges korlátozzák).

Adatvédelem

A TwoBirdsIdeas.hu blog a WordPress tartalomkezelő rendszer révén működik. A WordPress szolgáltatója az Automattic Inc. (132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA). A továbbiakban WordPress szoftverre, illetve szolgáltatásra, valamint az Automattic Inc-re együttesen mint WordPressre hivatkozunk. A TwoBirdsIdeas.hu blog – a világ több millió blogjához hasonlóan – a WordPress felhő alapú szolgáltatását használja, azaz a blog tárhely szolgáltatója a WordPress.

A WordPress analitikai célokra adatot gyűjt az TwoBirdsIdeas.hu blog látogatóiról, a látogatásuk időtartalmáról, tevékenységükről és a blog egyéb felhasználásáról. Ezek az adatok anonimizált, illetve aggregált adatok, azaz azokból nem vagy csak jelentős nehézséggel lehet egy-egy egyedi számítógépet beazonosítani, ugyanakkor sok kerülhet IP címek kezelésére is, valamint arra, hogy az Ön számítógépén cookie-k (sütik) kerüljenek tárolásra. A cookie-k olyan fájlok, amelyek azonosítani tudják az Ön számítógépét, és tárolják a vonatkozó technikai adatokat, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. Tekintettel arra, hogy az IP címek személyes adatnak tekinthetőek, illetve arra, hogy az Ön számítógépén a cookie-k kerülhetnek tárolásra, ezért az analitikai célú adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk: a személyes adatok kezelője a Knight Bird & Bird Iroda. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Amennyiben nem kíván az ilyen célú adatkezeléshez hozzájárulni, akkor kérjük, hogy ne használja a TwoBirdsIdeas.hu blogot. Amennyiben cookie-k számítógépén való elhelyezését nem kívánja, azokat a bloghoz való hozzáférést megelőzően a böngészője beállítások menüjében letilthatja. A cookie-król és letiltásokról további információ a következő címen érhető el: www.allaboutcookies.org. Az analitikai adatkezelés célja, hogy pontos visszajelzést kapjunk a TwoBirdsIdeas.hu blog látogatottságáról (statisztikai cél). A WordPress az analitikai jellegű adatokat folyamatosan elérhetővé teszi a Knight Bird & Bird Iroda, illetve a bejegyzések szerzői számára. A WordPress jelen bloggal kapcsolatban kizárólag összesített, személyes információt nem tartalmazó adatot szolgáltat (pl. a blogon található linkekre való kattintások számával vagy az oldal látogatóinak országával összefüggésben). Az analitikai adatokat a Knight Bird & Bird Iroda munkatársai, szerződéses partnerei, a Bird & Bird munkatársai, szerződéses partnerei, illetve a bejegyzések szerzői ismerhetik meg. Az analitikai adatokat a WordPress is kezelheti, és aggregált formában felhasználhatja a WordPress szolgáltatás népszerűsítése érdekében. Az adatok kezelője ennek megfelelően a Knight Bird & Bird Iroda, míg a WordPress alapvetően adatfeldolgozást végez, azonban az előbbi célból (WordPress szolgáltatás népszerűsítése) adatkezelőnek is minősülhet. A Bird & Bird adatfeldolgozást végez annyiban, hogy a TwoBirdsIdeas.hu blog technikai jellegű fejlesztését és karbantartását végzi. Az adatok feldolgozására, illetve kezelésére az USÁ-ban kerül sor, ahol az adatvédelem szintje alacsonyabb mint Magyarországon, illetve az Európai Unió tagállamaiban általában. A fenti adatok USÁ-ba való továbbítására az előbbiek alapján az Ön hozzájárulásával kerül sor. Az analitikai célú adatkezelés során az Ön számítógépének IP címe csak annyi ideig kerül feldolgozásra, amíg abból az aggregált információk elő nem állnak. Ennek megtörténte után az IP címe törlésre kerül. A  WordPress irányadó adatvédelmi feltételeiről itt olvashat.

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy e-mailben kíván értesítést kapni a TwoBirdsIdeas.hu blogon publikálásra kerülő bejegyzésekről, akkor e-mail címével feliratkozhat ilyen értesítésre. Ezt a szolgáltatást a WordPress nyújtja. Az adatkezelés célja, hogy Ön e-mailben értesítést kapjon a blogon publikált új tartalmakról. Az adatkezelés önkéntes, azaz Ön dönt arról, hogy igénybe veszi-e ezt a szolgáltatást, ennek megfelelően az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. A személyes adatok kezelője a Knight Bird & Bird Iroda. Ön e-mail címe megadásával hozzájárul ahhoz is, hogy e-mailben külön is megkereshessük marketing vagy kapcsolatfelvétel céljából (így különösen, hogy a hírlevelet küldjünk a WordPress rendszeren kívül is). Az Ön e-mail címét harmadik félnek nem adjuk át, kivéve a WordPress-t, amely adatfeldolgozást végez. Az e-mail címeket a Knight Bird & Bird Iroda munkatársai, valamint a vele együttműködő ügyvédek ismerhetik meg. E-mail címét addig kezeljük, amíg Ön hozzájárulását vissza nem vonja, amelyet Ön bármikor megtehet az értesítésekben foglalt módokon vagy úgy, hogy kapcsolatba lép velünk. Ön bármikor kérhet tájékoztatást az e-mail címe kezeléséről az előbb említett elérhetőségeken, és kérheti az e-mail címe helyesbítését vagy törlését. Amennyiben úgy érzi, hogy jogai sérültek, úgy bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; tel.: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

A NAIH a fenti marketing célú adatkezelést NAIH-71574 számon vette nyilvántartásba.

Tekintettel arra, hogy a WordPress egy integrált szolgáltatás, amelynek keretében Ön akár a TwoBirdsIdeas.hu blogtól független szolgáltatásokat is igénybe vehet, az ilyen szolgáltatások igénybevételére és a személyes adatok kezelésére a WordPress, illetve harmadik felek által megállapított szabályok vonatkozhatnak. Kérjük, hogy amennyiben ilyen a szolgáltatásokat vesz igénybe, akkor a vonatkozó tájékoztatásokat, illetve szabályzatokat figyelmesen olvassa át, mert ezek szolgáltatói a Knight Bird & Bird Irodától különböző személyek, amelyekkel a Knight Bird & Bird Iroda semmilyen kapcsolatban sincs.

Az adatok kezelésére egyebekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv rendelkezései megfelelően irányadóak. 2018. május 25-étől alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR), amely egységes adatvédelmi szabályozást fog bevezetni az Európai Unió minden tagállamában.  E naptól kezdődően a jelen szabályzatban található jogszabályi hivatkozások alatt az Általános Adatvédelmi Rendelet megfelelő rendelkezéseire történő hivatkozások értendőek.

Adatkezelési tájékoztató álláskeresők részére

A részünkre megküldött önéletrajzot, motivációs levelet és egyéb személyes adatokat (a továbbiakban az egyszerűség kedvért ezekre összefoglalóan mint önéletrajzra hivatkozunk) az Ön hozzájárulása alapján kezeli a Knight Bird & Bird Iroda (1054 Budapest, Szabadság tér 14.) mint adatkezelő. Az adatkezelés célja az állásajánlatra jelentkezők kiválasztása. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az adatkezelést NAIH-114242/2017. számon vette nyilvántartásba. A hozzájárulás megadása önkéntes. Az önéletrajzot a kiválasztási folyamat végéig kezeljük papír alapon és elektronikus formában. A kiválasztási folyamat lezárultát követően a papír alapú adatkezelést megszüntetjük, a papír alapú dokumentumokat megsemmisítjük, és az önéletrajzot a továbbiakban elektronikus formában kezeljük a Bird & Bird elektronikus dokumentumkezelő rendszerében, amelynek szolgáltatója a Bird & Bird LLP (székhely: 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP, Egyesült Királyság) mint adatfeldolgozó. Utóbbi adatkezelés célja, hogy később esetleges kapcsolatba léphessünk Önnel. Amennyiben ehhez nem járul hozzá, ezt akár az önéletrajz megküldésekor, akár később jelezheti részünkre. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ebben az esetben önéletrajzát töröljük.

A feltételek módosítása

Jelen felhasználási feltételeket meghatározott időközönként felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy az megfeleljen mind a Knight Bird & Bird Iroda célkitűzéseinek, mind a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak. Amennyiben felhasználási feltételek módosításra kerülnek, úgy a módosított verziót a TwoBirdsIdeas.hu blogon közzétesszük. Javasoljuk, hogy időről-időre nézze át jelen felhasználási feltételeket annak érdekében, hogy Ön minden tény és információ tekintetében naprakész legyen.