Változik a társadalombiztosítási juttatásokhoz kapcsolódó munkaügyi iratok adatmegőrzési ideje

2024. január 1. napjával – szokásos módon – más jogszabályi módosítások mellett egy tavaly elfogadott, több jogszabályt módosító „bürokráciacsökkentés” szellemében megszületett törvény  rendelkezései szerint megszűnik a munkáltatók azon kötelezettsége, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 99/A. § alapján a jövedelemről szóló iratokat, jellemzően a munkaszerződést, annak módosításait, illetve bérszámfejtéshez kapcsolódó iratokat megőrizzék az érintett munkavállaló öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 évig.

Recent Posts