Villámhír! – Az Európai Uniós védjegyek jogosultjai szeptember 24-ig pontosíthatják védjegyük árujegyzékét

Korábbi cikkünkben hírt adtunk arról, hogy a közösségi védjegyek módosításáról szóló 2015/2424 rendelet több lényeges változást is hozott a most már Európai Uniós védjegyek addigi világába. Ezen módosítások közül a legaktuálisabb az Európai Uniós védjegyek árujegyzékét, az áruk és szolgáltatások megjelölését érinti.

Sokak számára ismert, hogy a C-307/10. sz. „IP Translator” ügyben hozott ítélet áttörte azt a korábbi gyakorlatot, miszerint, ha az oltalom terjedelmét a bejelentő a Nizzai Osztályozás fejezetcímeként jelölte meg, akkor a védjegy oltalmi köre az adott osztályba tartozó valamennyi árura/szolgáltatásra kiterjedt. Az IP Translator ítélet hatására, a 2012. június 22. napját követően tett bejelentések esetében a Hivatal a bejelentések oltalmi körének meghatározásával szemben szigorúbb követelményeket állított fel, amely feltételeket a rendelet most a korábbi bejelentési nappal tett védjegyek jogosultjai számára is előír; avagy ha jobban tetszik, lehetőséget nyújt arra, hogy az érintett jogosultak a Hivatal előtt tisztázzák a védjegy árujegyzékének körét.

Azon Európai Uniós védjegyek jogosultjai, akik 2012. június 22. előtt szereztek védjegyoltalmat vagy az Európai Uniót megjelölő nemzetközi védjegyoltalmat lehetőségük van a védjegy árujegyzékének tisztázására, ha az oltalom terjedelmét a nizzai osztályozásban szereplő fejezetcím alapján határozták meg.

A pontosítást, az Európai Unió Szellemi Tulajdonjogi Hivatala által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon, a bejelentés nyelvén lehet megtenni 2016. szeptember 24-ig.

Amennyiben a védjegyjogosult úgy dönt, hogy nem él e lehetőséggel, vagy a pontosító nyilatkozatot nem határidőben teszi meg, az azt eredményezi, hogy az Európai Uniós védjegy oltalma csak a Nizzai Osztályozás fejezetcímében megjelölt áruk és/vagy szolgáltatások szó szerinti jelentésére korlátozódik, azaz a védjegyjogosult eredeti, bejelentéskori szándékához képest (betűrendes listában foglalt valamennyi áru/szolgáltatás) jelentősen szűkülhet a védjegy oltalmi köre. A pontosító nyilatkozat benyújtása tehát a védjegyjogosultnak egyszeri lehetőséget nyújt arra, hogy a bejelentéskori szándékával összhangban tarthassa fenn Európai Uniós védjegyének oltalmát.

A pontosítás lehetőségéről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is részletes tájékoztatást adott.

Amennyiben Ön Európai Uniós védjegy jogosultja és nem biztos benne, hogy szükséges-e ilyen nyilatkozatot tennie, azt milyen tartalommal kell megtenni, avagy a nyilatkozat elkészítésében szakmai segítségre volna szüksége, szakértő csapatunk szívesen segíti tanácsaival a döntésben.

dr. Kövecses Bettina, ügyvéd
bettina.kovecses@twobirds.com
Tel.: +36 1 799 2000
Knight Bird & Bird Iroda

 Categories: IP, Közösségi jog, Védjegy

Tags: , , , , , , , , , , ,