Villámhír! – Az Európai Uniós védjegyek jogosultjai szeptember 24-ig pontosíthatják védjegyük árujegyzékét

Korábbi cikkünkben hírt adtunk arról, hogy a közösségi védjegyek módosításáról szóló 2015/2424 rendelet több lényeges változást is hozott a most már Európai Uniós védjegyek addigi világába. Ezen módosítások közül a legaktuálisabb az Európai Uniós védjegyek árujegyzékét, az áruk és szolgáltatások megjelölését érinti.

Sokak számára ismert, hogy a C-307/10. sz. „IP Translator” ügyben hozott ítélet áttörte azt a korábbi gyakorlatot, miszerint, ha az oltalom terjedelmét a bejelentő a Nizzai Osztályozás fejezetcímeként jelölte meg, akkor a védjegy oltalmi köre az adott osztályba tartozó valamennyi árura/szolgáltatásra kiterjedt. Az IP Translator ítélet hatására, a 2012. június 22. napját követően tett bejelentések esetében a Hivatal a bejelentések oltalmi körének meghatározásával szemben szigorúbb követelményeket állított fel, amely feltételeket a rendelet most a korábbi bejelentési nappal tett védjegyek jogosultjai számára is előír; avagy ha jobban tetszik, lehetőséget nyújt arra, hogy az érintett jogosultak a Hivatal előtt tisztázzák a védjegy árujegyzékének körét.

Azon Európai Uniós védjegyek jogosultjai, akik 2012. június 22. előtt szereztek védjegyoltalmat vagy az Európai Uniót megjelölő nemzetközi védjegyoltalmat lehetőségük van a védjegy árujegyzékének tisztázására, ha az oltalom terjedelmét a nizzai osztályozásban szereplő fejezetcím alapján határozták meg.

A pontosítást, az Európai Unió Szellemi Tulajdonjogi Hivatala által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon, a bejelentés nyelvén lehet megtenni 2016. szeptember 24-ig.

Amennyiben a védjegyjogosult úgy dönt, hogy nem él e lehetőséggel, vagy a pontosító nyilatkozatot nem határidőben teszi meg, az azt eredményezi, hogy az Európai Uniós védjegy oltalma csak a Nizzai Osztályozás fejezetcímében megjelölt áruk és/vagy szolgáltatások szó szerinti jelentésére korlátozódik, azaz a védjegyjogosult eredeti, bejelentéskori szándékához képest (betűrendes listában foglalt valamennyi áru/szolgáltatás) jelentősen szűkülhet a védjegy oltalmi köre. A pontosító nyilatkozat benyújtása tehát a védjegyjogosultnak egyszeri lehetőséget nyújt arra, hogy a bejelentéskori szándékával összhangban tarthassa fenn Európai Uniós védjegyének oltalmát.

A pontosítás lehetőségéről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is részletes tájékoztatást adott.

Amennyiben Ön Európai Uniós védjegy jogosultja és nem biztos benne, hogy szükséges-e ilyen nyilatkozatot tennie, azt milyen tartalommal kell megtenni, avagy a nyilatkozat elkészítésében szakmai segítségre volna szüksége, szakértő csapatunk szívesen segíti tanácsaival a döntésben.

dr. Kövecses Bettina, ügyvéd
bettina.kovecses@twobirds.com
Tel.: +36 1 799 2000
Knight Bird & Bird Iroda

 Categories: IP, Közösségi jog, Védjegy

Tags: , , , , , , , , , , ,

Cookie consent
We use analytics cookies to help us understand if our website is working well and to learn what content is most useful to visitors. We also use some cookies which are essential to make our website work. You can accept or reject our analytic cookies (including the collection of associated data) and change your mind at any time. Find out more in our Cookie Notice.