Megjelentek a Széchenyi 2020 program keretében igénybe vehető innovációs tárgyú támogatási felhívások

Magyarország Kormánya 2015. augusztus 25-én három iparjogi, kutatás-fejlesztési és innovációs tárgyú pályázati felhívást tett közzé a Széchenyi 2020 program keretében. A kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia kiemelt fontosságú célja a hazai kutatási infrastruktúra (KI) jelentős fejlesztése, valamint a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése.

DaisyPointer_web_jpg

A fenti célok elérése érdekében az alábbi támogatási felhívások közül a felsőoktatási intézmények és akadémiai kutatóintézményektől kezdve a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a non-profit gazdasági társaságok is válogathatnak.

1. A szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása és az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében meghirdetett “Iparjog” elnevezésű felhívás (GINOP-2.1.3-15)

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint.

A Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a Kormány minimum 1 millió Ft és maximum 6 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti.

A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a Kormány vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; melyért a támogatási kérelmet benyújtó szervezeteknek az együttműködés keretében vállalniuk kell, hogy

(i) projektjük megvalósításával hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásának növelése cél eléréséhez,

(ii) a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet,

(iii) hazai és/vagy külföldi iparjogvédelmi oltalmat szereznek meg és/vagy tartanak fenn, illetve

(iv) szellemi vagyonértékelést és/vagy szellemi vagyon audit-jelentést készíttetnek.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 24-től 2017. szeptember 25-ig lehetséges.

A pályázati felhívás és a részletes tudnivalók a http://palyazat.gov.hu/doc/4501 oldalon érhetők el.

2. Jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusai kifejlesztésének megvalósítására meghirdetett “Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című felhívás (GINOP-2.1.1-15)

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint.

A projekteket a Kormány minimum 50 millió Ft – maximum 1000 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti.

A támogatás feltétele, hogy a kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy

(i) projektjük megvalósításával hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásának növelése cél eléréséhez;

(ii) a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;

(iii) a projektben új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotások születnek;

(iv) a projekt révén új K+F+I munkahelyek jönnek létre a vállalati szférában.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 30-tól 2017. szeptember 29-ig lehetséges.

A pályázati felhívás és a részletes tudnivalók a http://palyazat.gov.hu/doc/4500 oldalon érhetők el.

3. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében “Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” címmel közzétett pályázati felhívás (GINOP-2.3.3-15)

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd forint.

A megfelelő projektek minimum 50 millió Ft – maximum 1000 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek.

A támogatás feltételeként a támogatott szervezeteknek vállalniuk kell, hogy a projektjük megvalósításával hozzájárulnak a hazai kutatás-fejlesztő szféra számára nemzetközileg is versenyképes kutatási, fejlesztési és innovációs szolgáltatások nyújtására alkalmas, a különböző nemzetközi kutatási együttműködésekben való hatékony részvételt lehetővé tevő, korszerű kutatási infrastruktúra létrehozásához vagy korszerűsítéséhez.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. október 15-től 2017. október 15-ig lehetséges.

A pályázati felhívás és a részletes tudnivalók a http://palyazat.gov.hu/doc/4502 oldalon érhetők el.

 

További lehetőségek és érdekes felhívások találhatóak a http://palyazat.gov.hu/kozlemenyek oldalon.
dr. Kövecses Bettina, ügyvéd
bettina.kovecses@twobirds.com
Knight Bird & Bird Iroda
+36 1 799 2000Categories: Formatervezési Minta, Innováció, IP, Kutatás-fejlesztés, Szabadalom, Védjegy, Versenyjog

Tags: , , , , , , , , , ,