Megjelentek a Széchenyi 2020 program keretében igénybe vehető innovációs tárgyú támogatási felhívások

Magyarország Kormánya 2015. augusztus 25-én három iparjogi, kutatás-fejlesztési és innovációs tárgyú pályázati felhívást tett közzé a Széchenyi 2020 program keretében. A kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia kiemelt fontosságú célja a hazai kutatási infrastruktúra (KI) jelentős fejlesztése, valamint a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése.

DaisyPointer_web_jpg

A fenti célok elérése érdekében az alábbi támogatási felhívások közül a felsőoktatási intézmények és akadémiai kutatóintézményektől kezdve a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a non-profit gazdasági társaságok is válogathatnak.

1. A szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása és az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében meghirdetett “Iparjog” elnevezésű felhívás (GINOP-2.1.3-15)

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint.

A Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a Kormány minimum 1 millió Ft és maximum 6 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti.

A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a Kormány vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; melyért a támogatási kérelmet benyújtó szervezeteknek az együttműködés keretében vállalniuk kell, hogy

(i) projektjük megvalósításával hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásának növelése cél eléréséhez,

(ii) a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet,

(iii) hazai és/vagy külföldi iparjogvédelmi oltalmat szereznek meg és/vagy tartanak fenn, illetve

(iv) szellemi vagyonértékelést és/vagy szellemi vagyon audit-jelentést készíttetnek.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 24-től 2017. szeptember 25-ig lehetséges.

A pályázati felhívás és a részletes tudnivalók a http://palyazat.gov.hu/doc/4501 oldalon érhetők el.

2. Jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusai kifejlesztésének megvalósítására meghirdetett “Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című felhívás (GINOP-2.1.1-15)

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint.

A projekteket a Kormány minimum 50 millió Ft – maximum 1000 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti.

A támogatás feltétele, hogy a kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy

(i) projektjük megvalósításával hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásának növelése cél eléréséhez;

(ii) a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;

(iii) a projektben új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotások születnek;

(iv) a projekt révén új K+F+I munkahelyek jönnek létre a vállalati szférában.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 30-tól 2017. szeptember 29-ig lehetséges.

A pályázati felhívás és a részletes tudnivalók a http://palyazat.gov.hu/doc/4500 oldalon érhetők el.

3. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében “Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” címmel közzétett pályázati felhívás (GINOP-2.3.3-15)

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd forint.

A megfelelő projektek minimum 50 millió Ft – maximum 1000 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek.

A támogatás feltételeként a támogatott szervezeteknek vállalniuk kell, hogy a projektjük megvalósításával hozzájárulnak a hazai kutatás-fejlesztő szféra számára nemzetközileg is versenyképes kutatási, fejlesztési és innovációs szolgáltatások nyújtására alkalmas, a különböző nemzetközi kutatási együttműködésekben való hatékony részvételt lehetővé tevő, korszerű kutatási infrastruktúra létrehozásához vagy korszerűsítéséhez.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. október 15-től 2017. október 15-ig lehetséges.

A pályázati felhívás és a részletes tudnivalók a http://palyazat.gov.hu/doc/4502 oldalon érhetők el.

 

További lehetőségek és érdekes felhívások találhatóak a http://palyazat.gov.hu/kozlemenyek oldalon.
dr. Kövecses Bettina, ügyvéd
bettina.kovecses@twobirds.com
Knight Bird & Bird Iroda
+36 1 799 2000Categories: Formatervezési Minta, Innováció, IP, Kutatás-fejlesztés, Szabadalom, Védjegy, Versenyjog

Tags: , , , , , , , , , ,

Cookie consent
We use analytics cookies to help us understand if our website is working well and to learn what content is most useful to visitors. We also use some cookies which are essential to make our website work. You can accept or reject our analytic cookies (including the collection of associated data) and change your mind at any time. Find out more in our Cookie Notice.