Életre kelnek a visual disclaimer-ek

2016. július 15-én módosultak a formatervezési minta bejelentésének alaki szabályai. Az Európai Védjegy- és Mintaoltalmi Hálózat keretében kialakított Közös Közleménynek megfelelően már Magyarországon is lehetséges a visual disclaimer-ek alkalmazása, és tisztázódtak a változtató nyilatkozat alkalmazásának szabályai is.

 

Közös Közlemény a formatervezési minták grafikai ábrázolásáról (CP6)

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) és a nemzeti hivatalok az Európai Védjegy- és Mintaoltalmi Hálózat (European Trade Mark and Design Network) kiépítése érdekében 2010 óta számos lépést tettek, így különösen Együttműködési Alapot és a tagállami joggyakorlatok közelítésére Konvergencia Programot hoztak létre. Ez utóbbi célja, hogy a tagállamok által követendő egységes gyakorlatot Közös Közleményekben rögzítsék, amelyet így a tagállamok jogszabályaik módosítása nélkül alkalmazhatnak.

A Konvergencia Program különböző célterületei közül, a formatervezési minták grafikai ábrázolásával foglalkozó CP6. számú projekt 2016. április 15-én zárult a vonatkozó Közös Közlemény megalkotásával. A Közös Közlemény a semleges háttér (neutral background) fogalmának meghatározásával, a mintához nem tartozó részek ábrázolásával (disclaimer), a mintát bemutató ábrázolás szabályaival (type of views), és a mintát bemutató ábrázolás benyújtásának követelményeivel (format of views) foglalkozik. Ezek közül a visual disclaimer-ek alkalmazásával kapcsolatos kérdések vetettek fel problémát, ugyanis a közös gyakorlat érvényesüléséhez a magyar szabályozás módosítására volt szükség.

A magyar szabályozás újdonságai

Az igazságügyi miniszter 15/2016. (VI. 29.) IM rendelete a mintához nem tartozó részek jelölésével kapcsolatban két területen módosította a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 19/2001. (XI. 29.) IM rendeletet. A Közös Közleményben foglaltaknak megfelelően mostantól lehetőség van a szöveges kifejtés helyett és mellett a mintához nem tartozó részek világos elhatárolására magán a minta ábrázolásán (visual disclaimer). Az új szabályok az eddiginél következetesebben és egyértelműbben rendezik a bejelentés módosítása kapcsán benyújtható változtató nyilatkozat kérdését is.

A visual disclaimer-ek alkalmazása

Alapvetően a design ábrázolása kizárólag az igényelt formatervezési mintát mutatja be. Gyakori azonban, hogy a minta megértéséhez szükséges lehet a kontextus megjelenítése (már a bejelentéskor), az utólagos pontosítás, hogy mely elemek nem tartoznak a mintához, illetve egyes részek elhagyása, kiemelése az oltalom terjedelmének szűkítse érdekében (mintaoltalom megsemmisítésére irányuló eljárás során). Ezekben az esetekben a mintához nem tartozó részeket egyértelműen meg kell jelölni, szövegesen vagy grafikai úton. Az eddigi magyar szabályozás, bár lehetőséget adott ábra benyújtására, a szöveges kifejtést találta elfogadhatónak, hiszen a részletszabályok gyakorlatilag lehetetlenné tették a mintához nem tartozó elemek feltüntetését az ábrán. Tilos volt az ábrán vagy fényképen bármiféle zavaró vonal, szaggatott vonal, sraffozás, magyarázat vagy felirat megjelenítése. Továbbá a minta ábrázolás során érvényesülnie kellett a valós láthatóság szigorúan vett kritériumának, amely szintén kizárta a különböző grafikai jelzések használatát.

A visual disclaimer

„[A] vizuális lemondó nyilatkozat azt jelzi, hogy az ábrázolt formatervezési minta bizonyos jellegzetességei nem képezik oltalomigénylés tárgyát, illetve nem lajstromozták azokat, azaz azt jelöli, hogy az oltalom mit nem foglal magában. Ez a következőképp ábrázolható:

  • az oltalomigénylés tárgyát nem képező jellegzetességek szaggatott vonallal történő elhatárolásával, illetve homályosítással vagy színárnyalat használatával, vagy
  • az oltalomigénylés tárgyát képező jellegzetességek körülhatárolásával, egyértelművé téve, hogy a kereten kívül eső rész nem képezi az oltalomigénylés tárgyát.”

(Közös Közlemény 3.1.1. pont)

A Közös Közleményben foglaltak teljesítése érdekében azonban mindez 2016. július 15-től megváltozott. Mostantól a szöveges kifejtés helyett sokkal nagyobb szerepet fog kapni a visual disclaimer-ek alkalmazása. Az új, engedékenyebb ábrázolási szabályok szerint ugyanis:

  • a fényképes ábrázolásokon számítógépes eszközökkel – az ábrázolás előírásainak megfelelve – lehetséges lesz a különböző jelölések használata (a kézi retusálás továbbra is tiltott marad);
  • az ábrázolásban vonalakat, más grafikai elemeket lehet majd alkalmazni, amennyiben azok nem zavarják a megértést (a magyarázatok és feliratok viszont továbbra is tiltottak)
  • a módosítások a valós láthatóság fogalmát is pontosítják: Az eddigi szigorú értelmezés helyett az új szabályok szerint a valós láthatóság követelménye nem képezi akadályát a mintához nem tartozó részek egyértelmű jelölésének, azaz a visual disclaimer-ek alkalmazásának.

Fontos megemlíteni azonban azt a feltételt, hogy a visual disclaimer-eknek mindig egyértelműen kell elhatárolniuk, mely részek nem tartoznak a mintához, és ezeket minden nézeten következetesen fel kell tüntetni.

A változató nyilatkozat újdonságai

A változtató nyilatkozat célja a mintához nem tartozó részek jelölése, és az eddigi szabályozás szerint – a nevével ellentétben – már a bejelentésnek is lehetséges eleme volt. Az új rendelkezések azonban feloldják ezt az ellentmondást. Ezentúl a jogintézmény elnevezésének megfelelően kizárólag pontosításkor, illetve a megsemmisítésére irányuló eljárásban lesz használható. A formatervezési minta bejelentésekor pedig az ábrán alkalmazott visual disclaimer-ek veszik át a változtató nyilatkozat szerepét.

Az eddigi szabályozás a változtató nyilatkozat szöveges kifejtését preferálta, amely mellé lehetséges volt magyarázó ábrát mellékelni, illetve indokolt esetben az SzTNH is felhívhatta a bejelentőt az ábra megfelelő módosításának csatolására. Az új szabályok szerint azonban a jövőben minden esetben kötelező lesz az ábrázolás benyújtása annak érdekében, hogy egyértelműen megállapítható legyen, a változtató nyilatkozattal a bejelentő a korábbi ábrázolás mely részeire nem igényel a továbbiakban oltalmat. A követelmény elősegíti, hogy a mintaoltalmi lajstromból valóban az oltalmazott minta legyen megismerhető.

Az új szabályokat a hatálybalépést követően benyújtott bejelentések és változtató nyilatkozatok tekintetében kell alkalmazni, azaz 2016. július 15-től kezdődően.

dr. Kövecses Bettina, ügyvéd és Ottóffy Zsófia, gyakornok
Knight Bird & Bird Iroda
bettina.kovecses@twobirds.com
+36 1 799 2000Categories: Formatervezési Minta, IP

Tags: , , , , , , , , , ,