Az Európai Unió Bírósága elutasította a UPC elleni spanyol kereseteket

A mai napon az Európai Unió Bírósága elutasította a Spanyolország által az egységes szabadalmi oltalom (Unitary patent, Unified Patent Court, röviden UPC) létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködést végrehajtó rendeletekkel szemben benyújtott két keresetet.

A döntések a két ügyben (C-146/13. és C-147/13. sz. ügyek) korábban született főtanácsnoki indítványok (itt és itt) fényében korántsem nevezhetőek meglepőnek, ugyanakkor az is tény, hogy ezzel az EUB egy olyan kérdésre tett pontot, amely jelentős bizonytalansági tényezőt jelentett az UPC megvalósulásával kapcsolatban.

Spanyolország egységes szabadalmi csomagban szereplő két rendelet megsemmisítését kérte az EUB-tól, nevezetesen az egységes szabadalmi oltalom létrehozásáról szóló rendeletét (1257/2012/EU rendelet) és az alkalmazandó fordítási szabályokat tartalmazó rendeletét (1260/2012/EU rendelet).

 

C-146/13. sz. ügy, 1257/2012/EU rendelet

Az EUB többek között kifejtette, hogy

a rendeletnek egyáltalán nem célja az európai szabadalmak megadása feltételeinek akár részleges szabályozása, amely feltételekre kizárólag az ESZE [az Európai Szabadalmi Egyezmény] vonatkozik, és e rendelet az európai szabadalmak megadásának az ESZE által szabályozott eljárását sem iktatja be az uniós jogba. A rendelet ugyanis egyrészről azon feltételek rögzítésére szorítkozik, amelyek mellett az Európai Szabadalmi Hivatal által az ESZE rendelkezéseinek megfelelően korábban megadott európai szabadalmat a jogosultja kérelmére egységes hatállyal ruházzák fel, másrészről ezen egységes hatály meghatározására.

Az EUB C-146/13. sz. ügyben hozott ítélte itt olvasható.
C-147/13. sz. ügy, 1260/2012/EU rendelet
Az EUB ezzel kapcsolatban az jegyezte meg, hogy

a rendeletben létrehozott nyelvhasználati rend alkalmas arra, hogy könnyebben, kevésbé költséges és fokozottabb jogbiztonságot nyújtó módon biztosítson hozzáférést az EHESZ-hez [az egységes hatályú európai szabadalomhoz] és a szabadalmi rendszer egészéhez. A rendelet arányos is, mivel több mechanizmus […] bevezetése révén megőrzi a szükséges egyensúlyt az EHESZ bejelentőinek és más gazdasági szereplőknek a jogokat biztosító dokumentumok fordításaihoz való hozzáféréshez fűződő, vagy a több gazdasági szereplő részvételével lefolytatott eljárásokkal kapcsolatos érdekei között.

Az EUB C-147/13. sz. ügyben hozott ítélete itt olvasható. Az EUB sajtóközleménye itt olvasható.
Update: Wouter Pors, a Bird & Bird partnere részletesen elemezte az ítéleteket a twobirds.com-on.

dr. Halász Bálint
balint.halasz@twobirds.com
@balinthalasz
+36 1 799 2000Categories: IP

Tags: , , , , , ,

Discover more from twobirdsideas.hu

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading