Ma lép hatályba a területi alapú tartalomkorlátozás tilalmáról szóló Geo-blokking Rendelet

A területi alapú tartalomkorlátozás olyan diszkriminatív gyakorlat, amely megakadályozza az online vásárlást végző vevőket abban, hogy egy másik tagállamban elérhető honlapon keresztül termékekhez vagy szolgáltatásokhoz férjenek hozzá, illetve termékeket vagy szolgáltatásokat vásároljanak. Az EU ennek az akadálynak a felszámolása érdekében rendelettel kívánja tiltani a területi alapú tartalomkorlátozást. A Tanács 2018. február 27-én fogadta el a 2018/302 (EU) Rendeletet, azaz a Geo-blokking rendeletet, amely az indokolatlan, területi alapú tartalomkorlátozás belső piacon belüli tilalmáról rendelkezik.

A november elején tartott ügyfélszemináriumunk során részletesen, példákon keresztül is bemutattuk, hogy a Rendelet – valamint a határon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló a 2018/644 (EU) Rendelet – miben is érintheti a kereskedők jelenlegi gyakorlatát, és hogyan érdemes felkészülni a hatálybalépést követő időszakra. Az szeminárium során előadottakat annak érdekében, hogy a Rendeletre való felkészülést minél szélesebb körben segíthessük, itt megosztjuk:

A Rendelet tehát a geo-blokking és a geo-diszkrimináció alábbi formáit tiltja:

3. cikk:

-Online felületekhez való hozzáférés korlátozása

-A vásárlók kifejezett beleegyezése nélküli átirányítás

4. cikk: A hozzáférés tekintetében eltérő feltételek alkalmazása

-Kiszállítás nélküli termékértékesítés esetén,

-Elektronikus úton nyújtott szolgáltatások értékesítése esetén,

-Valamely tényleges helyszínen igénybe vehető szolgáltatás értékesítése esetén.

5. cikk: Különböző fizetési feltételek alkalmazása, ha

-a fizetés elektronikus tranzakcióval történik hitelkártyával, beszedéssel vagy más kártya-alapú fizetési megoldással ugyanazon márkán és kategórián belül,

-a hitelesítési követelmények teljesülnek, és

-a kereskedő elfogadja az adott pénznemet.

A Rendelet rendelkezéseiről és azok gyakorlati hatásáról készítettünk egy rövid videót, amely a linkre kattintással érhető el.

A Rendelet hatályba lépésének napja ma, azaz 2018. december 3-án van.

Természetesen a gazdasági szereplők számára az egyik, ha nem a legfontosabb kérdés az, hogy mely jogkövetkezmények lesznek alkalmazandók a Rendelet esetleges megsértése esetére. E jogkövetkezményekről azonban mindezidáig hivatalos tájékoztatás nem történt, azonban egy közelmúltban tartott szakmai konferencián a Gazdasági Versenyhivatal azt a tájékoztatást adta, hogy várhatóan a fogyasztóvédelmi hatóságok fogják a Rendelet által meghatározott feladatokat ellátni, a természetes és nem természetes személy vevők panaszai esetén is.  Azaz várhatóan nem egyetlen eljáró hatóság lesz, hanem a megyei székhelyen lévő járási hivatalok lesznek illetékesek, akik az általános közigazgatási eljárásrend alapján járnak majd el, esetenként szakhatóság, így különösen a hírközlési felügyelet, a pénzügyi felügyelet, illetve a versenyfelügyelet bevonásával. A bírságolás tekintetében pedig az általános fogyasztóvédelmi bírságolási szabályok lesznek alkalmazandók. A Rendelet szerinti jogkövetkezmények egyértelmű meghatározására és annak gyakorlati tapasztalataira azonban továbbra is várnunk kell.

dr. Kövecses Bettina
ügyvéd
Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda
bettina.kovecses@twobirds.com
+36 1 301 8900Categories: Elektronikus kereskedelem, Közösségi jog, Médiajog, Versenyjog

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *