GVH jelentéstervezet a bankkártya-elfogadás piacán lefolytatott ágazati vizsgálatról

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nyilvánosságra hozta a magyar bankkártya-elfogadás piacán a 2013-2018. közötti időszak tekintetében lefolytatott ágazati vizsgálatáról szóló jelentésének tervezetét (a „Jelentéstervezet”). A GVH 2017 januárjában indította az ágazati vizsgálatot, miután a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jelezte, hogy a kártyaelfogadók a kártyás fizetések után a kereskedőket terhelő jutalékokat és költségeket a kisebb kereskedők számára hátrányos módon alakították át a bankközi jutalékokat maximalizáló jogszabályok (a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól szóló 2015/751/EU rendelet és az ezt megelőző, ugyanerre vonatkozó magyar jogszabályok) hatálybalépését követően.

A Jelentéstervezet megállapításai röviden a következők:

 • a kártyaelfogadói piac Magyarországon erősen koncentrált, ahol messze a legnagyobb piaci részesedés az OTP Banké, így a piac oligopol jelleget mutat néhány közelmúltbeli új belépővel;
 • 75%-kal nőtt a kártyákat elfogadó kiskereskedelmi egységek száma 2013. óta (a Pénzügyminisztérium POS terminál telepítési programjának közrehatásával), és a fizetési kártyánkénti tranzakció számok tekintetében Magyarország felzárkózóban van az EU-átlaghoz;
 • a bankközi jutalék felső határának jogszabályi rögzítése 2014-ben összességében a kiskereskedőkre nehezedő költségek csökkentéséhez vezetett;
 • annak ellenére, hogy a költségcsökkenés a legkisebb kereskedők számára volt a legnagyobb mértékű, a forgalomhoz viszonyítva még mindig ennek a kereskedői kategóriának a legnagyobb a díjterhelése;
 • a tranzakció értékével arányos díjak enyhén csökkenő tendenciát mutatnak, ugyanakkor a  tranzakciószámmal arányos díjak nőttek, és ez visszaveti a kártyás fizetés elfogadásának terjedését.

A GVH nem tárt fel olyan piaci zavart, amely versenyfelügyeleti eljárás megindítását tenné szükségessé. Ugyanakkor a GVH azonosított olyan problémákat, amelyek kihatással vannak a versenyre ezen a piacon, és javaslatokat fogalmazott meg a piaci szereplők, az MNB mint felügyeleti szerv, valamint a jogalkotó számára. Ezek a javaslatok röviden összefoglalva a következők:

 • a POS terminál támogatási program kiterjesztése az 1-2,5 millió forint negyedéves bankkártya forgalmú kereskedői kategória számára;
 • a bankkártyás fizetés ösztönzése adópolitikai eszközökkel;
 • a kereskedő és az elfogadó közötti online szerződéskötés lehetőségének megteremtése;
 • kereskedői tudatosság-növelő programok indítása, amelyek ösztönöznek a kártyás és online fizetési szolgáltatások nyújtására;
 • az elfogadók és kártyatársaságok alakítsák úgy a díjstruktúrájukat, hogy az ne jelentsen aránytalan terhet a kisméretű kereskedők számára;
 • az elfogadók térjenek át az aktív értékesítési stratégiára a bankkártya elfogadási szolgáltatások területén;
 • az elfogadók tegyék lehetővé a tranzakciók értékének gyorsabb jóváírását a kereskedők számláin.

A Jelentéstervezet itt érhető el magyar nyelven. A Jelentéstervezet észrevételezésére 2019. június 14-ig volt lehetőség. A végleges jelentést és az arra tett publikus észrevételeket a GVH a honlapján fogja nyilvánosságra hozni (lásd a sajtóközleményt).

dr. Arányi Dániel ügyvéd
Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda
daniel.aranyi@twobirds.com
+36 1 301 8900

Nemzetközi versenyjogi hírlevelünk, a Competitive Edge itt érhető el:Categories: Versenyjog

Tags: , ,

Cookie consent
We use analytics cookies to help us understand if our website is working well and to learn what content is most useful to visitors. We also use some cookies which are essential to make our website work. You can accept or reject our analytic cookies (including the collection of associated data) and change your mind at any time. Find out more in our Cookie Notice.