Az Infotv. változásai a GDPR-ra tekintettel történt módosítást követően

Az Országgyűlés 2018. július 17-én fogadta el az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/623. számú törvényjavaslatot és annak összegző módosító javaslatát.

A módosító jogszabály kihirdetésre került a Magyar Közlönyben mint 2018. évi XXXVIII. törvény, és a módosítások többsége a kihirdetést követő napon, azaz 2018. július 26-án hatályba lépett, míg a NAIH adatkezelési engedélyezési eljárására vonatkozó és akkreditációval kapcsolatos módosító rendelkezések a kihirdetést követő 31. napon, azaz 2018. augusztus  25-én lépnek hatályba. Az Országgyűlés által elfogadott szöveg alapján készítettük el az alábbi összehasonlításokat:

  1. az első táblázat tartalmazza, hogy milyen adatkezelési tevékenységek esetén kell alkalmazni a GDPR-t, mely esetekben az Infotv.-t, és mely esetekben a kettőt együtt;
  2. a második táblázat bemutatja, hogy az Infotv. 2. § (5) bekezdés a) és b) alpontjaiban felsorolt, a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelési tevékenységek esetében melyek az Infotv.-ben meghatározott azon további kiegészítések, amelyek a GDPR rendelkezései mellett is alkalmazandóak;
  3. a harmadik táblázat tartalmazza, hogy pontosan mely rendelkezések és hogyan változtak meg a korábbi szöveghez képest, kiemelve a második táblázatban felsorolt azon Infotv. rendelkezéseket, amelyek alkalmazandóak a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelések esetében. Ebben a táblázatban – ahogyan azt 2017-ben, az IM által társadalmi egyeztetésre bocsátott első tervezet esetében is tettük – az eltéréseket színekkel jelöltük.

Az összehasonlítás – ami innen tölthető le vagy az alábbiakban olvasható – csak az Infotv.-t érintő változásokat tartalmazza, nem tér ki a módosító törvényben említett egyéb jogszabályok módosításaira.


Az anyag elkészítésében Ádám Flóra és Simon Ádám kollégáim működtek közre.
Halász Bálint ügyvéd, partner
Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda
balint.halasz@twobirds.com
+36 1 301 8900Categories: Adatvédelem

Tags: , , ,

Cookie consent
We use analytics cookies to help us understand if our website is working well and to learn what content is most useful to visitors. We also use some cookies which are essential to make our website work. You can accept or reject our analytic cookies (including the collection of associated data) and change your mind at any time. Find out more in our Cookie Notice.