Az Infotv. változásai a GDPR-ra tekintettel történt módosítást követően

Az Országgyűlés 2018. július 17-én fogadta el az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/623. számú törvényjavaslatot és annak összegző módosító javaslatát.

A módosító jogszabály kihirdetésre került a Magyar Közlönyben mint 2018. évi XXXVIII. törvény, és a módosítások többsége a kihirdetést követő napon, azaz 2018. július 26-án hatályba lépett, míg a NAIH adatkezelési engedélyezési eljárására vonatkozó és akkreditációval kapcsolatos módosító rendelkezések a kihirdetést követő 31. napon, azaz 2018. augusztus  25-én lépnek hatályba. Az Országgyűlés által elfogadott szöveg alapján készítettük el az alábbi összehasonlításokat:

  1. az első táblázat tartalmazza, hogy milyen adatkezelési tevékenységek esetén kell alkalmazni a GDPR-t, mely esetekben az Infotv.-t, és mely esetekben a kettőt együtt;
  2. a második táblázat bemutatja, hogy az Infotv. 2. § (5) bekezdés a) és b) alpontjaiban felsorolt, a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelési tevékenységek esetében melyek az Infotv.-ben meghatározott azon további kiegészítések, amelyek a GDPR rendelkezései mellett is alkalmazandóak;
  3. a harmadik táblázat tartalmazza, hogy pontosan mely rendelkezések és hogyan változtak meg a korábbi szöveghez képest, kiemelve a második táblázatban felsorolt azon Infotv. rendelkezéseket, amelyek alkalmazandóak a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelések esetében. Ebben a táblázatban – ahogyan azt 2017-ben, az IM által társadalmi egyeztetésre bocsátott első tervezet esetében is tettük – az eltéréseket színekkel jelöltük.

Az összehasonlítás – ami innen tölthető le vagy az alábbiakban olvasható – csak az Infotv.-t érintő változásokat tartalmazza, nem tér ki a módosító törvényben említett egyéb jogszabályok módosításaira.


Az anyag elkészítésében Ádám Flóra és Simon Ádám kollégáim működtek közre.
Halász Bálint ügyvéd, partner
Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda
balint.halasz@twobirds.com
+36 1 301 8900Categories: Adatvédelem

Tags: , , ,