Szabadon hozzáférhető művek hivatkozhatók hiperlinkkel az Európai Bíróság ítélete értelmében

A vonatkozó EU-s irányelv értelmében nem minősül nyilvánossághoz közvetítésnek egy internetes oldalon más honlapon szabadon hozzáférhető művekre mutató kattintható hivatkozások (hiperlinkek) szolgáltatása, mondta ki az Európai Bíróság. Azaz egy weboldal hiperlinkek révén a szerzői jog jogosultjainak hozzájárulása nélkül utalhat olyan műre, amely egy másik honlapon szabadon hozzáférhető.

Az Európai Bíróság döntésének alapul szolgáló ügy tényállása röviden a következő volt: Svéd újságírók írásai megjelentek szabadon hozzáférhetően – tehát bármilyen a tartalom elérését korlátozó vagy védő intézkedés alkalmazása nélkül – a Göteborgs Posten internetes honlapján. A Retriever Sverige egy olyan internetes oldalt működtető svéd társaság, mely látogatói, ügyfelei részére más internetes honlapokon, többek között a Göteborgs Posten honlapján megjelent újságcikkekre mutató hiperlinkek listáját nyújtja. A Retriever Sverige azonban nem kért engedélyt az érintett újságíróktól ahhoz, hogy a Göteborgs Posten honlapján megjelent cikkeikhez az előbb írt módon hiperlinkeket biztosítson.

Az alkalmazandó INFOSOC irányelv 3. cikk (1) bekezdésének főszabálya szerint a szerző kizárólagos joga szerzői jogi védelem alá eső műve nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezése. Közvetítésnek minősül egy website-on művekre (az alapügyben tehát újságírók cikkeire) mutató hiperlinkek szolgáltatása, ha a hiperlinket biztosító oldal látogatóinak közvetlen hozzáférést kínál az említett művekhez. A nyilvánosság meghatározatlan és jelentős számú lehetséges címzettet jelent. A hiperlinkek szolgáltatása révén végzett közvetítés az érintett honlap valamennyi lehetséges felhasználóját – tehát meghatározatlan, jelentős számú címzettet – céloz meg. Ezért a hiperlinkek biztosítása nyilvánossághoz közvetítés.

A jogsértés megállapításához a közvetítésnek azonban olyan új nyilvánosságot kell megcéloznia, amelyet az eredeti közvetítés engedélyezésekor a jogosultak nem vettek figyelembe. Ezen új nyilvánosság hiányzik olyan oldalak esetében, amelyeken a közzétett művek szabadon hozzáférhetők, mivel ilyenkor a művek szerzői a közzététel engedélyezésekor a hiperlinket biztosító oldal közönségét is – mint nyilvánosságot – figyelembe kellett vegyék. Új nyilvánosságról és így a jogosult engedélyének szükségességéről például akkor van szó, ha a mű a nyilvánosság számára az eredeti weboldalon már nem hozzáférhető, vagy kizárólag egy korlátozott nyilvánosság (például előfizetők) számára érhető el.

Összességében tehát a jogosultsággal rendelkező szerző által korlátozás és tiltás nélkül az interneten szabadon hozzáférhetővé tett bárki által elérhető művek hiperlinkek útján jogszerűen hivatkozhatók. Minden más esetben – ha az előbb írt feltételek bármelyike hiányzik, mert nem a szerző tette elérhetővé a művet, az nem szabadon hozzáférhető (pl. előfizetők érhetik csak el) vagy a kattintás pillanatában már nem érhető el – a hiperlinkek biztosítása jogellenes.

Mindazonáltal az ítélet tükrében a hiperlinkek révén történő hozzáférés biztosításának jogi megítélése nem teljesen világos akkor, ha például egy szabadon elérhető oldal felhasználási feltételei bizonyos – elsősorban gazdasági – jellegű használatot megtiltanak vagy a hiperlink egy szabadon hozzáférhető, azonban a tartalmat jogsértő módon közvetítő oldalra mutat és ez utóbbi honlap később letiltásra kerül. Ezen kérdésekre várhatóan a közeljövőben választ kaphatunk.

A bejegyzés eredeti változata – kisebb eltérésekkel – a Világgazdaság 2014. február 25-ei számában “Hiperlinkek: döntött az EU bírósága” címmel jelent meg.

A Svensson-ügyben hozott döntésről angolul a Bird & Bird honlapján itt lehet olvasni.

dr. Rippel-Szabó Péter

ügyvéd
peter.rippel-szabo@twobirds.com
Tel.:    +36 1 799 2000
Knight Bird & Bird IrodaCategories: IP, Szerzői jog

Tags: , , , , , , ,

Cookie consent
We use analytics cookies to help us understand if our website is working well and to learn what content is most useful to visitors. We also use some cookies which are essential to make our website work. You can accept or reject our analytic cookies (including the collection of associated data) and change your mind at any time. Find out more in our Cookie Notice.