Szabadon hozzáférhető művek hivatkozhatók hiperlinkkel az Európai Bíróság ítélete értelmében

A vonatkozó EU-s irányelv értelmében nem minősül nyilvánossághoz közvetítésnek egy internetes oldalon más honlapon szabadon hozzáférhető művekre mutató kattintható hivatkozások (hiperlinkek) szolgáltatása, mondta ki az Európai Bíróság. Azaz egy weboldal hiperlinkek révén a szerzői jog jogosultjainak hozzájárulása nélkül utalhat olyan műre, amely egy másik honlapon szabadon hozzáférhető.

Az Európai Bíróság döntésének alapul szolgáló ügy tényállása röviden a következő volt: Svéd újságírók írásai megjelentek szabadon hozzáférhetően – tehát bármilyen a tartalom elérését korlátozó vagy védő intézkedés alkalmazása nélkül – a Göteborgs Posten internetes honlapján. A Retriever Sverige egy olyan internetes oldalt működtető svéd társaság, mely látogatói, ügyfelei részére más internetes honlapokon, többek között a Göteborgs Posten honlapján megjelent újságcikkekre mutató hiperlinkek listáját nyújtja. A Retriever Sverige azonban nem kért engedélyt az érintett újságíróktól ahhoz, hogy a Göteborgs Posten honlapján megjelent cikkeikhez az előbb írt módon hiperlinkeket biztosítson.

Az alkalmazandó INFOSOC irányelv 3. cikk (1) bekezdésének főszabálya szerint a szerző kizárólagos joga szerzői jogi védelem alá eső műve nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezése. Közvetítésnek minősül egy website-on művekre (az alapügyben tehát újságírók cikkeire) mutató hiperlinkek szolgáltatása, ha a hiperlinket biztosító oldal látogatóinak közvetlen hozzáférést kínál az említett művekhez. A nyilvánosság meghatározatlan és jelentős számú lehetséges címzettet jelent. A hiperlinkek szolgáltatása révén végzett közvetítés az érintett honlap valamennyi lehetséges felhasználóját – tehát meghatározatlan, jelentős számú címzettet – céloz meg. Ezért a hiperlinkek biztosítása nyilvánossághoz közvetítés.

A jogsértés megállapításához a közvetítésnek azonban olyan új nyilvánosságot kell megcéloznia, amelyet az eredeti közvetítés engedélyezésekor a jogosultak nem vettek figyelembe. Ezen új nyilvánosság hiányzik olyan oldalak esetében, amelyeken a közzétett művek szabadon hozzáférhetők, mivel ilyenkor a művek szerzői a közzététel engedélyezésekor a hiperlinket biztosító oldal közönségét is – mint nyilvánosságot – figyelembe kellett vegyék. Új nyilvánosságról és így a jogosult engedélyének szükségességéről például akkor van szó, ha a mű a nyilvánosság számára az eredeti weboldalon már nem hozzáférhető, vagy kizárólag egy korlátozott nyilvánosság (például előfizetők) számára érhető el.

Összességében tehát a jogosultsággal rendelkező szerző által korlátozás és tiltás nélkül az interneten szabadon hozzáférhetővé tett bárki által elérhető művek hiperlinkek útján jogszerűen hivatkozhatók. Minden más esetben – ha az előbb írt feltételek bármelyike hiányzik, mert nem a szerző tette elérhetővé a művet, az nem szabadon hozzáférhető (pl. előfizetők érhetik csak el) vagy a kattintás pillanatában már nem érhető el – a hiperlinkek biztosítása jogellenes.

Mindazonáltal az ítélet tükrében a hiperlinkek révén történő hozzáférés biztosításának jogi megítélése nem teljesen világos akkor, ha például egy szabadon elérhető oldal felhasználási feltételei bizonyos – elsősorban gazdasági – jellegű használatot megtiltanak vagy a hiperlink egy szabadon hozzáférhető, azonban a tartalmat jogsértő módon közvetítő oldalra mutat és ez utóbbi honlap később letiltásra kerül. Ezen kérdésekre várhatóan a közeljövőben választ kaphatunk.

A bejegyzés eredeti változata – kisebb eltérésekkel – a Világgazdaság 2014. február 25-ei számában “Hiperlinkek: döntött az EU bírósága” címmel jelent meg.

A Svensson-ügyben hozott döntésről angolul a Bird & Bird honlapján itt lehet olvasni.

dr. Rippel-Szabó Péter

ügyvéd
peter.rippel-szabo@twobirds.com
Tel.:    +36 1 799 2000
Knight Bird & Bird IrodaCategories: IP, Szerzői jog

Tags: , , , , , , ,